Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
* ECCLESIA * SEMPER * REFORMANDA * EST *

 Tematy Magazynu SR  
Biblia
Dokumenty
Teologia
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Historia Kościoła
Ekumenizm
Debaty o Kościele
Duchowość
Komentarze do Psalmów
Religia - judaizm
Religia - islam
Kościół a nowe idee
Religia i kultura
Kościół w świecie
Kościół zwiastowania

 Menu Użytkownika  
Login:

Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się
(podajesz TYLKO login i adres e-mail)


 Teologia  

teologia

Termin teologia wywodzi się z języka greckiego - theologeia – i oznacza dosłownie słowo o Bogu lub mówienie o Bogu (theos – bóg i logos – słowo, mowa). W języku współczesnym termin ten w zasadzie nie zmienił swojego pierwotnego znaczenia, jednak najogólniej oznacza on naukę o Bogu.

W znaczeniu religioznawczym teologia wyraża część doktryny religijnej zajmującej się określeniem natury Boga (lub bogów) oraz jego stosunku do świata i człowieka. Jednak sama w sobie teologia jest najczęściej związana z konkretnym kościołem lub wyznaniem.

W węższym znaczeniu, określonym przez chrześcijaństwo, przedmiotem teologii jest wyciąganie wniosków rozumowych z dogmatów, czyli prawd wiary. W tym też znaczeniu odnosi się ona do wszystkich religii uniwersalnych.

Współcześnie nazwa teologia stała się niemal wyłącznym imieniem własnym obszernego działu wiedzy, obejmującego zarówno nauki biblijne, jak i teologię systematyczną, historyczną, moralną i praktyczną. 


 Spór o sensowność języka religii
 Autor:  Andrzej Grzegorczyk Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  26.10.2007 21:30
 Przeczytane:  10754 razy  
Bóg istnieje to podstawowe twierdzenie teizmu, które, jak się wydaje, dla każdego wierzącego jest zasadne na mocy samego faktu istnienia wierzeń religijnych. Jednak nie wszyscy podzielają ten pogląd, stąd też konflikt o sens oraz sedno religii. XX-wieczna filozofia w dużej mierze przyczyniła się do zmiany płaszczyzny tej debaty. Dyskusja z płaszczyzny ideologicznej przeniosła się na grunt samego języka, w którym wyrażane są nasze przekonania religijne. I choć dla ludzi wierzących problem ten może wydawać się marginalny, to należy sobie uświadomić, iż istnieje pewne niebezpieczeństwo.

czytaj dalej (4176 słów)
Skomentuj

 Teologia świętego spokoju
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  21.04.2007 19:15
 Przeczytane:  7421 razy  
Stwierdzenie, że chrześcijaństwo jest symfoniczne, czy po prostu różnorodne jest truizmem, którego nie sposób zanegować. Różnobarwność chrześcijaństwa wynika z bogactwa Ewangelii, z jej uniwersalnego posłannictwa i różnych sposobów przepowiadania. Zwiastowanie Dobrej Nowiny nie jest celem w samym sobie, nie jest duchową terapią dla roztargnionych zmysłów, ani psychologicznym panaceum dla rozmytych horyzontów, ale wypełnia się i spełnia w głoszeniu Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Teologia, która nie jest nauką o Bogu, a ludzkim słowem o Słowie, a zatem i niedoskonałą próbą "dotknięcia" się świętych tajemnic, nie jest jednak konglomeratem religijnych supermarketów, ani też inwentarzem, który należy sobie bezwzględnie przyswoić. Teologia jest zawsze służebnicą Prawdy, a ta dla chrześcijan w pełni ucieleśniła się w Chrystusie.

czytaj dalej (801 słów)
Skomentuj

 Filozofia w teologii bizantyjskiej
 Autor:  Jakub Bartoszewski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  21.04.2007 01:36
 Przeczytane:  7610 razy  
Niniejszy temat zrodził się w trakcie studiowania teologii okresu bizantyjskiego. Oczywiście wielu mogłoby powiedzieć, idąc za Ockhamem, że jest to mnożenie bytów, ale czy rzeczywiście takowe stwierdzenie byłoby uzasadnione? W kontekście tego można by postawić jeszcze inne pytanie: co jest warunkiem sine qua non niniejszego tematu? Teologia czy może filozofia?

czytaj dalej (2782 słów)
Skomentuj

 Prawda - formacją życia Edyty Stein
 Autor:  Jakub Bartoszewski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  02.11.2006 10:35
 Przeczytane:  10013 razy  

Poszukiwania naukowe, a co za tym idzie i wiedzy w życiu człowieka są faktami bezwarunkowymi. Znajdują się one zawsze w centrum homo ludens, doświadczała tego Niemka żydowskiego pochodzenia Edyta Stein. Wydaje się, iż filozofia jako nauka racjonalna niewiele ma wspólnego z mistyką. Tymczasem zależy to od traktowania jednej i drugiej rzeczywistości. Wychodząc od nurtu tych dyscyplin można stwierdzić, że pierwsza jest w swym znaczeniu etymologicznym „umiłowaniem mądrości”, które posiada głębokie implikacje prowadzące ku wiedzy i poznaniu, a także ku prawdzie. Druga jak zauważyła Edyta Stein jest także wiedzą, ale przede wszystkim otrzymaną od Jestem-który-Jestem.


czytaj dalej (1751 słów)
Skomentuj

 Duch Święty i Kościół
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  02.06.2006 22:14
 Przeczytane:  13428 razy  

Współczesna kontestacja wiary chrześcijańskiej przejawia się często w odrzuceniu wiary Kościoła. Fenomen ten dotyczy wszystkich Kościołów chrześcijańskich, bez względu na to, czy jest to Kościół rzymskokatolicki czy Kościoły tradycji protestanckiej lub prawosławnej. Podczas gdy jedni głoszą stopniowy upadek chrześcijaństwa, to wielu teologów i socjologów religii dostrzega wzrost zainteresowania chrześcijaństwem. Bardzo często zaciekawienie to powoduje wykoślawienie fundamentalnych treści wiary chrześcijańskiej. Generowany jest nowy typ religijności, niespójny, często oderwany od wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej, sankcjonujący dowolność dogmatyczną oraz szkodliwy redukcjonizm, którego kulminację odnajdujemy w stwierdzeniu: Bóg – tak; Kościół – nie.


czytaj dalej (2291 słów) 3 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 20.07 14:42 przez Dario

 Eschatologia mormonów
 Autor:  Maciej Lipiński Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  07.05.2006 19:23
 Przeczytane:  6114 razy  
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich posiada niezwykle ciekawą eschatologię. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że jest ona najciekawsza i najoryginalniejsza wśród eschatologii chrześcijańskich i parachrześcijańskich związków wyznaniowych. Jej wyjątkowość wynika choćby z dwukrotnego dzielenia ludzi na sprawiedliwych i niegodziwych oraz z rozdzielenia ich aż na trzy królestwa po Sądzie Ostatecznym.


czytaj dalej (776 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 14.02 22:48 przez badacz

 Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha
 Autor:  Marek Kurkierewicz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  25.02.2006 22:17
 Przeczytane:  42317 razy  

O Immanuelu Kancie powiedziano, że dokonał "przewrotu kopernikańskiego" w filozofii; Karl Barth z kolei to współtwórca radykalnego przewrotu w teologii chrześcijańskiej. Zbadanie i porównanie systemów etycznych obydwu myślicieli jest więc zadaniem jak najbardziej celowym, a nawet pożądanym, ponieważ pozwala ustalić nie tylko różnice zarówno metodologiczne jak i merytoryczne, ale także paralele. Szczególnie jest to widoczne u Bartha, który dokonując nawrotu do ortodoksji nie zlekceważył tego, co w dziedzinę myśli ludzkiej wniósł racjonalista Kant.


czytaj dalej (4956 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 27.02 11:52 przez TD

 Pelagianizm: Najgorsza z herezji?
 Autor:  Dorota Walencik Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  19.10.2005 12:54
 Przeczytane:  14622 razy  

Od imienia tego brytyjskiego teologa pochodzi nazwa herezji, którą do tej pory przywołuje się jako największy zarzut. Pelagiusz - najprawdopobniej irlandzki Celt noszący przydomek Bryto - żył w latach około 354-420. Święty Hieronim określa go jako poważnego, rozważnego i nie ulegającego emocjom. Prawdopodobnie nie otrzymał święceń kapłańskich, ale jako veluti monarchus prowadził żywot mnicha. Przybył do Rzymu około roku 380. Zepsucie i upadek obyczajów, jakie tam zastał, napełniły go przygnębieniem.


czytaj dalej (1528 słów) 3 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 15.11 18:51 przez znaki

 Powszechne kapłaństwo i ordynacja w ewangelickim rozumieniu - dokument VELKD
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  19.01.2005 20:13
 Przeczytane:  6590 razy  

W październiku 2004 roku Konferencja Biskupów Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec (VELKD) przyjęła tekst pt. Powszechne kapłaństwo, ordynacja i powołanie do misji według ewangelickiego rozumienia (Allgemeines Priestertum, Ordination und Beauftragung nach evangelischem Verständnis). Tekst dokumentu został opracowany przez Izbę Teologiczną VELKD w 2002 roku. Konferencja Biskupów przyjęła tekst zaaprobowany przez większość Izby. Votum separatum zgłosiła prof. Dorothea Wendebourg, przewodnicząca Izby, której stanowisko zostało dodane do oficjalnego wydania tekstu VELKD. Dokument przypomina ewangelickie rozumienie ordynacji i powszechnego kapłaństwa w świetle zmieniających się uwarunkowań, w jakich działa Kościół, oraz dyskusji ekumenicznych, w jakie zaangażowane są Kościoły luterańskie na całym świecie. Ponieważ dokument jest ważnym przyczynkiem do dyskusji ekumenicznej i wzbudzającym ponadto liczne kontrowersje przedstawiamy Czytelnikom Magazynu SR krótkie omówienie tekstu.


czytaj dalej (1185 słów)
Skomentuj

 Kontekst Wcielenia - Kontekst Wiary
 Autor:  Ks.dr Piotr Ashwin-Siejkowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  14.01.2005 19:41
 Przeczytane:  7019 razy  

Jak wyglądałaby nasza kultura, historia i szanse na osiągniecie nieprzemijającego szczęścia bez Bożego Wcielenia? Czy obecne, tak często traktowane jako coś „normalnego” podejście do Tajemnicy Wcielenia nie przysłania nam głębokiego znaczenia inkarnacji? Co zmieniło Wcielenie Chrystusa w kondycji rzeczywistości, w której żyjemy, tak w naszym prywatnym życiu, jak i globalnie – w świecie pełnym niesprawiedliwości, ran, ale i nadziei? Spójrzmy dokładniej na czas i kulturę, w której narodził się Chrystus, zanim choćby po części spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.


czytaj dalej (2836 słów)
Skomentuj

 Główne nurty teologii brytyjskiej - część druga. Arcybiskup Rowan Williams
 Autor:  Ks.dr Piotr Ashwin-Siejkowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  22.10.2004 18:26
 Przeczytane:  5710 razy  
Naukowa działalność obecnego Arcybiskupa Canterbury [1] nie mieści się w obrębie ścisłych podziałów na dyscypliny akademickie, czy też rodzaje teologii. W tym jednak reprezentuje ona najbardziej typowe cechy brytyjskiej teologii. Jednym z podstawowych znamion myśli teologicznej abp. Williamsa jest rozumienie samej teologii jako dziedziny poddanej racjonalnemu, filozoficznemu badaniu. Bliskie mu jest dziedzictwo Donalda MacKinnona (1913-1994) z Uniwersytetu Cambridge, który inspirował całe pokolenia brytyjskich teologów. Podkreślali oni istotny związek pomiędzy refleksja nad przesłaniem chrześcijaństwa a kulturą czasu i miejsca, w której ta refleksja się dokonuje. Takie założenie, rozpowszechnione równolegle na Kontynencie przez francuską i niemiecką hermeneutykę (M. Heiddegger, H. Gadamer, P. Ricoeur), prowadzi w publikacjach Williamsa do interpretowania współczesnej kultury, etyki czy polityki w świetle Objawienia biblijnego, ale także odwrotnie: odczytuje owo Objawienie przez pryzmat aktualnej kultury.

czytaj dalej (1116 słów)
Skomentuj

 Czy Łazarz umarł ponownie? Zmartwychwstanie według Biblii oraz Tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej
 Autor:  Dorota Walencik Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  30.09.2004 10:52
 Przeczytane:  14111 razy  
Zmartwychwstanie ciał należy do podstawowych prawd wiary wspólnej wyznawcom chrześcijaństwa i judaizmu. Wyznanie to zostało umieszczone w Credo chrześcijan, jeśli zaś chodzi o judaizm to głosi go jeden z trzynastu artykułów Majmonidesa, które są uważane za dogmaty przez większość Żydów. Właśnie trzynasty artykuł stwierdza „zmarli zmartwychwstaną w czasie, gdy taka będzie wola Świętego”. Rabini żydowscy uczynili ze zmartwychwstania dogmat wiary już wcześniej. Zaprzeczanie mu uznawano za grzech ciężki: „Jeśli ktoś odrzuca wiarę w zmartwychwstanie, nie będzie miał w nim udziału” – zapisano w Sanh. 90a. Do stronnictwa zaprzeczającego zmartwychwstaniu należeli saduceusze, którzy uznając jedynie Torę pisana, ale nie Torę ustną czyli jej interpretację, nie znajdowali potwierdzenia dla takiego przekonania.

czytaj dalej (2904 słów)
Skomentuj

 Polecamy  
Dekada Lutra

 Top 10  
Tytuł ArtykułuRanking
Inżynieria genetyczna - szanse i zagrożenia 12352
Św. Maria Magdalena 3841
Kim są zielonoświątkowcy? 2699
Zapomniany świat Amiszy 2557
Święty Marek Ewangelista 2489
Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha 2089
Święty Filip Apostoł 1703
Katolicka Nauka Społeczna - podstawowe założenia 1461
Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi 1343
Kościoły Koptyjskie w Egipcie 1270

 Chrześcijaństwo  
Katolicyzm
Prawosławie
Starokatolicyzm
Katolicyzm orientalny
Ch. przedchalcedońskie
Anglikanizm
Luteranizm
Kalwinizm
Metodyzm
Baptyzm
Chrześcijaństwo ewangeliczne i ewangelikalne
Adwentyzm