Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
* ECCLESIA * SEMPER * REFORMANDA * EST *

 Tematy Magazynu SR  
Biblia
Dokumenty
Teologia
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Historia Kościoła
Ekumenizm
Debaty o Kościele
Duchowość
Komentarze do Psalmów
Religia - judaizm
Religia - islam
Kościół a nowe idee
Religia i kultura
Kościół w świecie
Kościół zwiastowania

 Menu Użytkownika  
Login:

Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się
(podajesz TYLKO login i adres e-mail)


 Żydzi mesjanistyczni jako nazwa hebrajsko - chrześcijańskiego ruchu religijnego
 Autor:  Redakcja Magazynu SR Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  15.11.2012 22:39
 Przeczytane:  6206 razy  
Określenie Żyd występuje w językach zachodniosłowiańskich. Jest nazwą używaną na wiele sposobów. Pomijając kwestię różnych pejoratywnych znaczeń nadanych jej przez licznych w czasie i przestrzeni wrogów narodu żydowskiego, chciałbym sprecyzować jej pochodzenie i znaczenie oraz wykazać jej głębię. Najogólniejsze współczesne wyjaśnienie zakresu nazwy Żyd to: członek narodu izraelskiego, który żyje w rozproszeniu (diasporze) lub na terenie dzisiejszego państwa Izrael. Do Żydów należy zaliczyć również osoby, które pomimo więzów krwi, czyli pochodzenia żydowskiego, nie deklarują takiej przynależności, czy to z powodu świadomego utajnienia swojej tożsamości, czy też z racji nieświadomości i braku wiedzy o rodzinnych przodkach.

czytaj dalej (2662 słów) 2 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 08.10 18:12 przez Juszczak

 Żydzi w Tunezji
 Autor:  Piotr Kalinowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  12.09.2005 15:56
 Przeczytane:  6766 razy  
Legenda głosi, że po zburzeniu świątyni w Jerozolimie, grupa żydowskich kapłanów Kohanim przypłynęła na świątynnych drzwiach do Tunezji. Wrota zainstalowano w wybudowanej na Dżerbie synagodze Al-Ghariba. I choć źródła historyczne tych wydarzeń nie potwierdzają, tunezyjski judaizm może się pochwalić wspaniałą historią, a Al-Ghariba pozostaje jednym z najważniejszych miejsc judaizmu.

czytaj dalej (1010 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 16.04 19:28 przez Voodoo

 Budować nowe mosty z nadzieją - czyli o stosunku metodystów do judaizmu
 Autor:  Tomasz Terlikowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  11.05.2005 12:24
 Przeczytane:  5131 razy  
Holokaust, za który odpowiedzialność ponosi nie tylko zbrodniczy, rasistowski i antyreligijny hitleryzm, ale też wielowiekowy antysemityzm i antyjudaizm chrześcijan zapoczątkował proces tworzenia chrześcijańskich teologii Izraela i judaizmu. Nie ma już niemal poważnego wyznania chrześcijańskiego, które by się w ten proces nie włączyło. Nie inaczej jest z metodystami. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia doktryny Izraela i judaizmu zawartej w dokumentach Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego.

czytaj dalej (755 słów)
Skomentuj

 Rabin Akiwa - Ojciec Synagogi
 Autor:  Piotr Kalinowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  26.11.2004 11:43
 Przeczytane:  5733 razy  
Akiwa ben Yoseph uważany jest za jednego z największych rabinów w historii judaizmu. Parafrazując terminologię chrześcijańską można by o nim napisać jako o jednym z Ojców Synagogi. Nauczał w najtrudniejszych dla religii mojżeszowej chwilach, na styku zmierzchu judaizmu świątynnego i zastępującego go judaizmu rabinicznego.

czytaj dalej (895 słów)
Skomentuj

 Hindusi wracają do Izraela
 Autor:  Tomasz Terlikowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  16.08.2004 17:06
 Przeczytane:  7678 razy  
Izrael może "adoptować" ponad 6 tysięcy Hindusów, którzy uważają się za potomków Żydów. Wszystko zależy od decyzji Głównego Rabinatu Izraela. Jego delegacja udała się tydzień do wschodnich Indii, by tam wraz z grupą ekspertów przebadać autentyczność żydowskich korzeni grupy "Bnei Menashe" (Dzieci Manassesa), która uważa się za zaginione plemię Izraela.

czytaj dalej (607 słów)
Skomentuj

 Synagoga i Kościół - spór o Chrystusa
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  27.02.2004 03:59
 Przeczytane:  6827 razy  
Wchodzący na ekrany kin film Mela Gibsona Pasja wywołał wiele skrajnych reakcji: od zachwytu zdecydowanej większości chrześcijan do równie zdecydowanych protestów niektórych środowisk żydowskich, które dopatrują się w adaptacji Gibsona powrotu złego ducha antysemityzmu. Abstrahując od (bez-)zasadności tych zarzutów należy stwierdzić, że film upowszechnił niezwykle delikatną dyskusję teologiczną, która towarzyszy Kościołowi chrześcijańskiemu od momentu jego narodzin, gdziekolwiek je umiejscowimy. Dyskusja o związku między Synagogą a Kościołem stoi w cieniu wielowiekowych prześladowań Żydów przez chrześcijan oraz najbardziej doniosłej tragedii minionego wieku: zaplanowanej, masowej i bezwzględnej eksterminacji Żydów przez córki i synów Kościoła Jezusa Chrystusa.

czytaj dalej (1658 słów)
Skomentuj

 Lew Szestow - człowiek pogranicza
 Autor:  Tomasz Terlikowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  18.12.2003 20:12
 Przeczytane:  13320 razy  
Pogranicze - jest zwykle niezwykle twórcze. Rozerwanie między dwoma kulturami, językami czy narodami - często owocuje dziełami sztuki czy intelektu - jakich daremno szukać by tam, gdzie takiego rozerwania brakuje. Przykładem takiego twórczego rozerwania, twórczego bycia na rozdrożu - jest właśnie przywołana wyżej postać i twórczość Lwa Szestowa. W jego przypadku, było to nie tylko twórcze bycie na rozdrożu. Dotyczyło ono całego jego życia, które niezwykle ściśle przenikało się z jego twórczością. Nie można jednak tego zobaczyć - bez choćby pobieżnego zapoznania się z jego życiorysem, który mógłby bez wątpienia posłużyć za scenariusz filmowy.

czytaj dalej (5207 słów)
Skomentuj

 NT w interpretacji żydowskiego egzegety
 Autor:  Stanisław Rudnicki Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  29.07.2003 09:40
 Przeczytane:  5086 razy  

Pinchas Lapide, czyli judaistyczne odczytywanie ewangelii.

Wydaje się rzeczą niezmiernie interesującą, a na ogół szerszym kręgom nieprofesjonalistów nieznaną, w jaki sposób współcześni teolodzy i bibliści żydowscy odczytują NT i jakie są ich poglądy na Osobę Chrystusa, Jego działalność, śmierć i zmartwychwstanie. Odpowiedź na te pytania rodzi bowiem kolejne pytanie czy i w jakim zakresie wyniki egzegezy judaistycznej tekstów NT rozszerzają widnokrąg chrześcijańskiego poznania.


czytaj dalej (992 słów)
Skomentuj

 Dzieci Abrahama równoprawne drogi do Boga
 Autor:  Tomasz Terlikowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  28.06.2003 16:01
 Przeczytane:  8212 razy  
Dialog międzyreligijny, poszukiwanie tego, co łączy i otwieranie coraz szerszych możliwości współpracy między ludźmi należącymi do różnych tradycji religijnych jest od jakiegoś czasu w centrum debat religijnych i filozoficznych. Jak jest to trudny temat pokazuje już choćby fakt, że najczęściej chyba potępianymi teologami są ci, którzy otwarcie i odważnie podejmują temat wartości innych religii w kontekście chrześcijaństwa. Dlatego cieszy fakt, że Dariusz Bruncz podjął się przedstawienia poglądów jednego z bardziej znanych myślicieli protestanckich na temat wartości innych religii. Wydaje się jednak, że warto byłoby także rozpocząć szerszą dyskusję na temat wartości i znaczenia innych religii. I taki jest właśnie cel niniejszego tekstu.

czytaj dalej (2142 słów) 15 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 15.07 11:46 przez siemapolo

 Luteranie i Żydzi w dialogu
 Autor:  Tomasz Terlikowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  26.04.2003 21:21
 Przeczytane:  4978 razy  

Dialog chrześcijańsko-żydowski toczy się na różnych poziomach od kilkudziesięciu lat. Niemal każda tradycja wyznaniowa chrześcijaństwa wydała już jakieś stosowne oświadczenia o swoim stosunku do judaizmu. Znacznie rzadziej zdarzają się jednak wspólne deklaracje czy stanowiska chrześcijańsko-żydowskie. Jedną z takich deklaracji jest prezentowane przez Redakcję Magazynu Ekumenicznego Semper Reformanda Porozumienie między Synodem Montany Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego  w Ameryce a Stowarzyszeniem Gmin Żydowskich w Montanie.


czytaj dalej (485 słów)
Skomentuj

 Konserwatywni Żydzi o innych religiach
 Autor:  Tomasz Terlikowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  23.04.2003 14:52
 Przeczytane:  5032 razy  

Redakcja Magazynu Ekumenicznego Semper Reformanda przedstawia fragment oświadczenia "Emet ve-Emunah" z 1988 roku, wydanego przez United Synagogue of Conservative Judaism. Oświadczenie to precyzowało stanowisko doktrynalnego judaizmu konserwatywnego (wbrew nazwie prezentuje on bardziej liberalne podejście od judaizmu ortodoksyjnego, ale mniej od judaizmu reformowanego) i zawierało m.in. jego rozumienie wartości innych religii - w tym chrześcijaństwa i islamu.


czytaj dalej (160 słów)
Skomentuj

 Słowo abp Gądeckiego na Dzień Judaizmu
 Autor:  Adam Ciućka Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  17.01.2003 16:01
 Przeczytane:  4239 razy  

Bóg zawarł z Izraelem przymierze miłosierdzia

SŁOWO NA VI DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM PRZEWODNICZĄCEGO RADY EPISKOPATU POLSKI DO SPRAW DIALOGU RELIGIJNEGO

Już po raz szósty w Kościele katolickim w Polsce obchodzimy Dzień Judaizmu, dzień dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Czas poświęcony szczególnej modlitwie i refleksji nad tajemnicą związków chrześcijaństwa z judaizmem; Kościoła Chrystusowego z Izraelem, ludem Bożym, ku któremu Bóg Ojciec całego stworzenia zwrócił się ze specjalną miłością ze względu na odkupienie całego rodzaju ludzkiego.


czytaj dalej (1786 słów) 2 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 06.04 16:07 przez adam

 Polecamy  
Dekada Lutra

 Top 10  
Tytuł ArtykułuRanking
Inżynieria genetyczna - szanse i zagrożenia 12039
Św. Maria Magdalena 3756
Kim są zielonoświątkowcy? 2645
Zapomniany świat Amiszy 2507
Święty Marek Ewangelista 2432
Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha 2037
Święty Filip Apostoł 1663
Katolicka Nauka Społeczna - podstawowe założenia 1427
Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi 1317
Kościoły Koptyjskie w Egipcie 1245

 Chrześcijaństwo  
Katolicyzm
Prawosławie
Starokatolicyzm
Katolicyzm orientalny
Ch. przedchalcedońskie
Anglikanizm
Luteranizm
Kalwinizm
Metodyzm
Baptyzm
Chrześcijaństwo ewangeliczne i ewangelikalne
Adwentyzm