Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
* ECCLESIA * SEMPER * REFORMANDA * EST *

 Tematy Magazynu SR  
Biblia
Dokumenty
Teologia
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Historia Kościoła
Ekumenizm
Debaty o Kościele
Duchowość
Komentarze do Psalmów
Religia - judaizm
Religia - islam
Kościół a nowe idee
Religia i kultura
Kościół w świecie
Kościół zwiastowania

 Menu Użytkownika  
Login:

Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się
(podajesz TYLKO login i adres e-mail)


 Rumi: mistrz sufizmu i mędrzec islamu
 Autor:  Mirosław Kropidłowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  19.09.2006 16:45
 Przeczytane:  7619 razy  

Przyjdź. Przyjdź ponownie. Kimkolwiek jesteś, przyjdź!/ Poganinie, wielbicielu ognia, bałwochwalcze, przyjdź!/ Przyjdź, jeśli nawet ze sto razy złamałeś swoją pokutę!/ Naszą jest brama nadziei. Takim, jakim jesteś, przyjdź!” Człowiek, który napisał powyższe słowa nie był zwykłym muzułmaninem, a pomimo to wielu najgorliwszych wyznawców islamu oddaje mu cześć jako człowiekowi świętemu i mędrcowi.


czytaj dalej (1575 słów) 3 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 16.12 13:01 przez afik

 Koran jako księga objawiona
 Autor:  Marek Kurkierewicz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  21.10.2004 13:02
 Przeczytane:  17500 razy  
Wszystkie największe religie świata posiadają swoje święte księgi, które nie tylko zawierają fundamentalne dla ich tożsamości doktryny i wartości etyczne, ale również źródło swojego pochodzenia i "historię" powstania, z których księgi te najczęściej czerpią swój autorytet. Koran, który jest tematem niniejszej pracy jest uznawany przez muzułmanów za księgę objawioną i pozornie może wydawać się, że ten pogląd jest zbieżny z chrześcijańskim dogmatem o natchnieniu Biblii. Istnieje jednak zasadnicza różnica pomiędzy księgą objawioną a natchnioną, której ludzie w zachodniej kulturze muszą być świadomi, aby zrozumieć znaczenie jakie tej - wydawałoby się prawnie i społecznie archaicznej - księdze zawsze nadawali i nadają wyznawcy islamu.

czytaj dalej (2124 słów)
Skomentuj

 Stosunek islamu do judaizmu na podstawie V sury Koranu
 Autor:  Marek Kurkierewicz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  07.09.2004 12:30
 Przeczytane:  15427 razy  

Badanie historycznego podłoża dawniejszych i obecnych relacji między wyznawcami islamu a potomkami Abrahama "według ciała", jest interesujące nie tylko ze względu na religijną retorykę obecną we współczesnym konflikcie arabsko-izraelskim. Interesującym i ważnym przedsięwzięciem jest przecież szukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego dwie religie, odwołujące się do wspólnego protoplasty - Abrahama - i tradycji teologicznych - monoteizm, aniołowie, profetyzm - znalazły się w tak głębokim konflikcie. Co było jego przyczyną i kiedy konflikt ten się zaczął. Jestem przekonany, że prawidłowa odpowiedź ma wartość nie tylko poznawczą, ale wpływa znacząco na kształtowanie postawy człowieka wobec problemów związanych ze współczesnymi konfliktami religijnymi. Wiedza ta powinna wspierać tę postawę, która współcześnie przejawia się w postaci rodzącego się dialogu międzyreligijnego.


czytaj dalej (3857 słów)
Skomentuj

 Przemówienie papieża Petrosa VII
 Autor:  Papież Petros VII Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  13.12.2002 12:39
 Przeczytane:  5554 razy  

Przemówienie Jego Świątobliwości, Petrosa VII, Papieża i Patriarchy Aleksandrii i Całej Afryki na 12 Międzynarodowym Spotkaniu 'People and Religion' - 'Christianity and Islam in Dialogue' 31 sierpień 1998

Można powiedzieć, że dialog między chrześcijaństwem a Islamem wyrasta z samej istoty chrześcijaństwa, które jest przede wszystkim religią dialogu. Sam Bóg w Starym Testamencie rozmawia z człowiekiem, jako Bóg Stwórca (Rdz. 1, 28; 17, 1-2; Wj. 3, 4-6) i objawia mu wyjątkowość swojego Boskiego istnienia (por. Pwt. 6, 4). Ten sam Bóg w Nowym Testamencie w osobie wcielonego Słowa Bożego objawia siebie światu (J 1, 14) i wzywa wszystkich do pokuty i zbawienia (J 1, 13-19).


czytaj dalej (809 słów) 2 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 13.12 21:47 przez Opala

 Polecamy  
Dekada Lutra

 Goście SR  
Gość: 1

 Top 10  
Tytuł ArtykułuRanking
Inżynieria genetyczna - szanse i zagrożenia 13287
Św. Maria Magdalena 4101
Kim są zielonoświątkowcy? 2817
Zapomniany świat Amiszy 2701
Święty Marek Ewangelista 2667
Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha 2219
Święty Filip Apostoł 1820
Katolicka Nauka Społeczna - podstawowe założenia 1533
Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi 1384
Adwent - Nowy rok liturgiczny - "Pan jest blisko" 1346

 Chrześcijaństwo  
Katolicyzm
Prawosławie
Starokatolicyzm
Katolicyzm orientalny
Ch. przedchalcedońskie
Anglikanizm
Luteranizm
Kalwinizm
Metodyzm
Baptyzm
Chrześcijaństwo ewangeliczne i ewangelikalne
Adwentyzm