Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
* ECCLESIA * SEMPER * REFORMANDA * EST *

 Tematy Magazynu SR  
Biblia
Dokumenty
Teologia
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Historia Kościoła
Ekumenizm
Debaty o Kościele
Duchowość
Komentarze do Psalmów
Religia - judaizm
Religia - islam
Kościół a nowe idee
Religia i kultura
Kościół w świecie
Kościół zwiastowania

 Menu Użytkownika  
Login:

Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się
(podajesz TYLKO login i adres e-mail)


 Rumi: mistrz sufizmu i mędrzec islamu
 Autor:  Mirosław Kropidłowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  19.09.2006 16:45
 Przeczytane:  7938 razy  

Przyjdź. Przyjdź ponownie. Kimkolwiek jesteś, przyjdź!/ Poganinie, wielbicielu ognia, bałwochwalcze, przyjdź!/ Przyjdź, jeśli nawet ze sto razy złamałeś swoją pokutę!/ Naszą jest brama nadziei. Takim, jakim jesteś, przyjdź!” Człowiek, który napisał powyższe słowa nie był zwykłym muzułmaninem, a pomimo to wielu najgorliwszych wyznawców islamu oddaje mu cześć jako człowiekowi świętemu i mędrcowi.


czytaj dalej (1575 słów) 3 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 16.12 13:01 przez afik

 Koran jako księga objawiona
 Autor:  Marek Kurkierewicz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  21.10.2004 13:02
 Przeczytane:  18527 razy  
Wszystkie największe religie świata posiadają swoje święte księgi, które nie tylko zawierają fundamentalne dla ich tożsamości doktryny i wartości etyczne, ale również źródło swojego pochodzenia i "historię" powstania, z których księgi te najczęściej czerpią swój autorytet. Koran, który jest tematem niniejszej pracy jest uznawany przez muzułmanów za księgę objawioną i pozornie może wydawać się, że ten pogląd jest zbieżny z chrześcijańskim dogmatem o natchnieniu Biblii. Istnieje jednak zasadnicza różnica pomiędzy księgą objawioną a natchnioną, której ludzie w zachodniej kulturze muszą być świadomi, aby zrozumieć znaczenie jakie tej - wydawałoby się prawnie i społecznie archaicznej - księdze zawsze nadawali i nadają wyznawcy islamu.

czytaj dalej (2124 słów)
Skomentuj

 Stosunek islamu do judaizmu na podstawie V sury Koranu
 Autor:  Marek Kurkierewicz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  07.09.2004 12:30
 Przeczytane:  16354 razy  

Badanie historycznego podłoża dawniejszych i obecnych relacji między wyznawcami islamu a potomkami Abrahama "według ciała", jest interesujące nie tylko ze względu na religijną retorykę obecną we współczesnym konflikcie arabsko-izraelskim. Interesującym i ważnym przedsięwzięciem jest przecież szukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego dwie religie, odwołujące się do wspólnego protoplasty - Abrahama - i tradycji teologicznych - monoteizm, aniołowie, profetyzm - znalazły się w tak głębokim konflikcie. Co było jego przyczyną i kiedy konflikt ten się zaczął. Jestem przekonany, że prawidłowa odpowiedź ma wartość nie tylko poznawczą, ale wpływa znacząco na kształtowanie postawy człowieka wobec problemów związanych ze współczesnymi konfliktami religijnymi. Wiedza ta powinna wspierać tę postawę, która współcześnie przejawia się w postaci rodzącego się dialogu międzyreligijnego.


czytaj dalej (3857 słów)
Skomentuj

 Przemówienie papieża Petrosa VII
 Autor:  Papież Petros VII Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  13.12.2002 12:39
 Przeczytane:  5643 razy  

Przemówienie Jego Świątobliwości, Petrosa VII, Papieża i Patriarchy Aleksandrii i Całej Afryki na 12 Międzynarodowym Spotkaniu 'People and Religion' - 'Christianity and Islam in Dialogue' 31 sierpień 1998

Można powiedzieć, że dialog między chrześcijaństwem a Islamem wyrasta z samej istoty chrześcijaństwa, które jest przede wszystkim religią dialogu. Sam Bóg w Starym Testamencie rozmawia z człowiekiem, jako Bóg Stwórca (Rdz. 1, 28; 17, 1-2; Wj. 3, 4-6) i objawia mu wyjątkowość swojego Boskiego istnienia (por. Pwt. 6, 4). Ten sam Bóg w Nowym Testamencie w osobie wcielonego Słowa Bożego objawia siebie światu (J 1, 14) i wzywa wszystkich do pokuty i zbawienia (J 1, 13-19).


czytaj dalej (809 słów) 2 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 13.12 21:47 przez Opala

 Polecamy  
Dekada Lutra

 Top 10  
Tytuł ArtykułuRanking
Inżynieria genetyczna - szanse i zagrożenia 12352
Św. Maria Magdalena 3841
Kim są zielonoświątkowcy? 2699
Zapomniany świat Amiszy 2557
Święty Marek Ewangelista 2489
Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha 2089
Święty Filip Apostoł 1703
Katolicka Nauka Społeczna - podstawowe założenia 1461
Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi 1343
Kościoły Koptyjskie w Egipcie 1270

 Chrześcijaństwo  
Katolicyzm
Prawosławie
Starokatolicyzm
Katolicyzm orientalny
Ch. przedchalcedońskie
Anglikanizm
Luteranizm
Kalwinizm
Metodyzm
Baptyzm
Chrześcijaństwo ewangeliczne i ewangelikalne
Adwentyzm