Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
* ECCLESIA * SEMPER * REFORMANDA * EST *

 Tematy Magazynu SR  
Biblia
Dokumenty
Teologia
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Historia Kościoła
Ekumenizm
Debaty o Kościele
Duchowość
Komentarze do Psalmów
Religia - judaizm
Religia - islam
Kościół a nowe idee
Religia i kultura
Kościół w świecie
Kościół zwiastowania

 Menu Użytkownika  
Login:

Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się
(podajesz TYLKO login i adres e-mail)


 Wspólnota Eucharystyczna  
W dziale tym prezentujemy owoce dialogu ekumenicznego, którego celem jest ogłoszenie wspólnoty eucharystycznej między różnymi Kościołami chrześcijańskimi, które są podzielone lub zjednoczone przy Wieczerzy Pańskiej. Cykl zaczynamy od prezentacji siedmiu tez dokumentu opracowanego przez trzy instytuty teologiczne ze Strasburga, Tybingi i Bensheim pt.: „Wspólnota Wieczerzy Pańskiej. Tezy do gościnności eucharystycznej.”

 Pro multis effundetur - historia pewnego tłumaczenia
 Autor:  Piotr Timus Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  31.03.2007 20:31
 Przeczytane:  6305 razy  
Opowiadanie o ustanowieniu Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy i przytoczenie wypowiedzianych wówczas słów Jezusa bardzo wcześnie stało się dla większości chrześcijan integralną i nieodzowną częścią Modlitwy Eucharystycznej, samego centrum chrześcijańskiego kultu, źródła i szczytu życia wiary. Nic więc dziwnego, iż słowa te budziły „od zawsze” uwagę, namiętne spory, i dyskusje. Rozważano je, szukano ich znaczeń, spierano się w jaki najwłaściwszy sposób mają być przytoczone podczas sprawowania Pamiątki Pana.

czytaj dalej (2756 słów) 6 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 04.05 10:57 przez horseradish

 Tezy do gościnności eucharystycznej - konsekwencje
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  13.10.2004 14:56
 Przeczytane:  5153 razy  
Na początku marca br. rozpoczęliśmy w Magazynie Teologicznym Semper Reformanda cykl komentarzy do siedmiu tez ekumenicznego dokumentu "Wspólnota Eucharystyczna jest możliwa" opracowanego przez trzy instytuty ekumeniczne z Bensheim, Tybingi oraz Strasburga. W kategorii Eucharystia można zapoznać się z poszczególnymi tezami do gościnności eucharystycznej, które zachęcają do głębokiej refleksji nad tajemnicą Eucharystii. Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy wnioski końcowe dokumentu.

czytaj dalej (371 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 24.07 19:12 przez o. Michał Ap

 Wspólnota eucharystyczna jest możliwa VII - Eucharystia, wspólnota wiary, liturgia oraz misja dla świata
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  06.10.2004 17:18
 Przeczytane:  7923 razy  
Zgodnie ze świadectwem Nowego Testamentu Kościół można rozpoznąc po tym, że jego członkowie są wierni nauczaniu apostołów, uczestniczą we wspólnocie łamania chleba oraz trwają w modlitwie (por. Dz. Ap 4,42). Powyższa charakterystyka Kościoła stwarza jednocześnie kryteria dla wspólnoty kościelnej, którymi są: wspólnota w świadectwie wiary (martyria), w nabożeństwie (leiturgia), w służbie na rzecz społeczeństwa (diakonia). Kryteria te ilustrują wspólnotowy wymiar Ciała Chrystusowego, jakim jest Kościół (koinonia). Mając na uwadze takie rozumienie Kościoła, które zakorzenione jest w tekstach Drugiego Soboru Watykańskiego oraz dokumentach Kościołów ewangelickich [1], należy dokonać wyraźnego rozróżnienia między wymienionymi kryteriami a wyznaniowymi, historycznie uwarunkowanymi postaciami poszczególnych Kościołów. Wynikająca z powyższego różnorodność jest powodem do radości i dziękczynienia.

czytaj dalej (2022 słów)
Skomentuj

 Wspólnota eucharystyczna jest możliwa VI - Eucharystia sięga dalej niż wspólnota kościelna
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  03.09.2004 22:29
 Przeczytane:  5770 razy  
Kościół i jego jedność mają swoje korzenie w działaniu Trójjedynego Boga poprzez Słowo i Sakrament. Działanie Boga urzeczywistnia jedność chrześcijan z Chrystusem, ale również jedność wyznawców Jednego Chrystusa, która przekracza ograniczenia czasowe i geograficzne. Chrzest Święty włącza w Ciało Chrystusa i wprowadza jednocześnie w przestrzeń wspólnoty z Kościołem wszystkich czasów. Ten sam Chrzest czyni z nas członków lokalnego Kościoła, głoszącego Ewangelię w konkretnych ramach historycznych. Analogicznie w Eucharystii doświadczamy nie tylko Kościoła uniwersalnego, lecz symbolizuje i powołuje ona do życia lokalną wspólnotę Kościoła. Między wspólnotą eucharystyczną i kościelną nie istnieje zatem symetryczny związek: bez konkretnej wspólnoty Kościoła nie byłoby Eucharystii, ale bez Bożego działania nie byłoby ani Kościoła, ani Eucharystii. Tak jak Kościół uniwersalny sięga dalej niż granice Kościoła lokalnego, tak i wspólnota, którą Bóg powołuje w Eucharystii Kościołów sięga dalej niż ramy Kościoła partykularnego.

czytaj dalej (1075 słów)
Skomentuj

 Wspólnota eucharystyczna jest możliwa V - Chrystus jedynym Dawcą i Darem Eucharystii
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  14.07.2004 11:31
 Przeczytane:  5482 razy  
Kościoły chrześcijańskie są zgodne w wierze, że sam uwielbiony Jezus Chrystus jako Dawca i Dar zaprasza grzeszników do Wieczerzy Świętej. To właśnie w Jego Duchu zbieramy się wokół ołtarza Pańskiego i wszystko, co czynimy i demonstrujemy w liturgicznym działaniu skierowane jest ku jednemu celowi: służyć urzeczywistniającemu się Jezusowi Chrystusowi. Kościół nie stoi ponad Eucharystią, lecz w jej służbie. Kościół nie jest rządcą Wieczerzy, ale jest i pozostaje stroną otrzymującą, nawet jeśli to Kościół w imieniu Pana wypowiada zaproszenie do uczestnictwa w eucharystycznej uczcie Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

czytaj dalej (993 słów)
Skomentuj

 Wspólnota eucharystyczna jest możliwa IV - chrzest bramą do wspólnoty Kościoła
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  23.06.2004 13:19
 Przeczytane:  7534 razy  

Kościoły chrześcijańskie wyznają, że chrzest św. dokonany w imię Trójjedynego Boga łączy wszystkich ochrzczonych z Chrystusem, czyniąc z nich część Ciała Chrystusowego. W Wieczerzy Świętej Ciało Chrystusa jest „za nas wydane” i poprzez udział w tym Ciele wielu staje się jednym ciałem w Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Panu. Opierając się na tym przekonaniu ugruntowanym w świadectwie Pisma Świętego (1. Kor 10,17) trzy instytuty ekumeniczne, a więc autorzy dokumentu „Wspólnota eucharystyczna jest możliwa”, stwierdzają, że chrzest jest warunkiem udziału w Eucharystii, a także umożliwia wspólnotę eucharystyczną między wszystkimi wyznawcami Chrystusa. Powyższego przekonania nie zmienia fakt, że w chrzcie i Eucharystii pojawia się inne rozumienie pojęcia Ciała Chrystusa. Można nawet powiedzieć, że jednorazowy chrzest jako włączenie w Ciało Chrystusa pozostaje w ścisłej relacji do Wieczerzy Pańskiej, w której uwielbiony Chrystus poprzez Ducha Św. urzeczywistnia w zbawiennych darach ciągle na nowo swoje Ciało (Kościół), utrzymuje je i pomaga mu wzrastać. 


czytaj dalej (809 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 25.06 14:47 przez montsegur

 Wspólnota eucharystyczna jest możliwa III - wyjątkowe zasady gościnności eucharystycznej
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  03.06.2004 10:34
 Przeczytane:  6123 razy  
Ostatnia instrukcja watykańska, Redemptionis sacramentum, dotycząca m.in. Eucharystii oraz jej umiejscowienia w rzymskokatolickiej liturgii powtórzyła oficjalne nauczanie Kościoła Rzymskokatolickiego w kwestii wspólnoty eucharystycznej. Dokument ten podobnie jak encyklika papieża Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia z 2003 roku wywołały ogromne rozczarowanie, a czasem nawet rozgoryczenie i to zarówno wśród rzymskich katolików, jak i chrześcijan, przynależących do innych Kościołów chrześcijańskich. Trzecia teza omawianego na łamach Magazynu SR dokumentu instytutów ekumenicznych z Niemiec i Francji opowiada się za rozszerzeniem istniejących już wyjątkowych możliwości gościnności eucharystycznej. W odniesieniu do Kościoła Rzymskokatolickiego autorzy dokumentu stwierdzają, że jeśli wyjątki w udzielaniu gościnności eucharystycznej dotyczą przestrzeni teologicznej, która musi być umocowana w nauce i prawie Kościoła, to tym samym otwierają się nowe, teologiczne drogi myślenia, umożliwiające opartą na kościelnej rzeczywistości pracę ekumeniczną.

czytaj dalej (1350 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 24.07 19:10 przez o. Michał Ap

 Wspólnota eucharystyczna jest możliwa II - brak wspólnoty zgorszeniem wobec świata
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  12.03.2004 16:04
 Przeczytane:  5506 razy  
Przeżywanie wspólnoty ekumenicznej w lokalnym wymiarze oraz brakująca wspólnota w Wieczerzy Pańskiej są sobie sprzeczne. Osłabia to nakazane Kościołom świadectwo i sprawia, że Kościoły stają się niewiarygodne wobec społecznych wyzwań – głosi druga teza dokumentu trzech instytutów ekumenicznych z Bensheim, Strasburga i Tybingi, poświęconego Wspólnocie Eucharystycznej. Kontynuujemy prezentację kolejnej tezy raportu, który dotyka najbardziej kontrowersyjnych zagadnień dialogu ekumenicznego.

czytaj dalej (834 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 16.03 11:32 przez montsegur

 Wspólnota eucharystyczna jest możliwa I - gościnność eucharystyczna jako regularna praktyka ekumeniczna
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  01.03.2004 14:41
 Przeczytane:  7202 razy  

Brak wspólnoty eucharystycznej między wyznawcami Jezusa Chrystusa jest najpoważniejszym problemem dialogu teologicznego. W przestrzeni teologicznej istnieją zasadniczo dwie płaszczyzny, które odzwierciedlają jednocześnie zasadność oraz możliwość wspólnoty eucharystycznej między skłóconymi Kościołami: poruszać się możemy albo wytyczną przez kościelną ortodoksję i historię podziałów drogą bezwarunkowego przestrzegania norm kościelno-prawnych oraz teologicznych dyferencji albo też podjąć próbę dialektyki braterskiej miłości, której celem jest urzeczywistnienie świętego pragnienia, aby wszyscy mogli połączyć się we wspólnym Dziękczynieniu.


czytaj dalej (1387 słów)
Skomentuj

 Polecamy  
Dekada Lutra

 Top 10  
Tytuł ArtykułuRanking
Inżynieria genetyczna - szanse i zagrożenia 12442
Św. Maria Magdalena 3863
Kim są zielonoświątkowcy? 2713
Zapomniany świat Amiszy 2569
Święty Marek Ewangelista 2505
Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha 2102
Święty Filip Apostoł 1713
Katolicka Nauka Społeczna - podstawowe założenia 1471
Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi 1350
Kościoły Koptyjskie w Egipcie 1276

 Chrześcijaństwo  
Katolicyzm
Prawosławie
Starokatolicyzm
Katolicyzm orientalny
Ch. przedchalcedońskie
Anglikanizm
Luteranizm
Kalwinizm
Metodyzm
Baptyzm
Chrześcijaństwo ewangeliczne i ewangelikalne
Adwentyzm