Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
* ECCLESIA * SEMPER * REFORMANDA * EST *

 Tematy Magazynu SR  
Biblia
Dokumenty
Teologia
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Historia Kościoła
Ekumenizm
Debaty o Kościele
Duchowość
Komentarze do Psalmów
Religia - judaizm
Religia - islam
Kościół a nowe idee
Religia i kultura
Kościół w świecie
Kościół zwiastowania

 Menu Użytkownika  
Login:

Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się
(podajesz TYLKO login i adres e-mail)


 Ekumenizm  

Ekumenizm

Termin Ekumenizm jest najczęściej używany na określenie ruchu na rzecz jedności chrześcijan lub jedności Kościoła. Faktycznie, posiada on jednak o wiele szersze znaczenie.

Słowo ekumenizm wywodzi się z klasycznego języka greckiego – oikumene – gdzie wyrażało ideę "całego tego zamieszkałego świata". W takim też sensie termin ten po raz pierwszy znalazł zastosowanie w Piśmie Świętym (zob. Mt 24, 14; Dz. Ap. 17, 6; Hebr 2, 5). Jego znaczenie uległo jednak uściśleniu w tradycyjnym ujęciu katolickim, w którym używano go na określenie soboru powszechnego, w przeciwieństwie do partykularnych synodów Kościoła powszechnego.

W języku współczesnej teologii znaczenie terminu ekumenizm przeszło prawdziwą ewolucję związaną z uświadomieniem sobie przez chrześcijan problemu podzielonego Kościoła oraz potrzeby przywrócenia utraconej jedności. Ruch jedności chrześcijan wydobył to słowo, aby nadać mu nową jakość jako cały ten zamieszkały przez uczniów Chrystusa Kościół. Odtąd wszelkie zaangażowanie na rzecz jedności chrześcijan nazywa się popularnie ekumenizmem lub ruchem ekumenicznym.


 Joseph Ratzinger/Benedykt XVI - rzymskokatolicki ekumenista z przekonania
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  19.04.2012 00:40
 Przeczytane:  4625 razy  

O ekumenicznych zapatrywaniach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI napisano wiele tekstów. Ukazywały się publikacje naukowe (najczęściej rozdziały prac magisterskich, rozpraw doktorskich, artykuły w periodykach teologicznych) i popularnonaukowe, wywiady oraz niepoliczalne teksty prasowe i wypowiedzi, których celem było określenie poglądów Benedykta XVI na dialog ekumeniczny. Większość głosów spoza Kościoła rzymskokatolickiego krytycznie oceniała znaczenie ekumenizmu w teologii Ratzingera. Niektórzy silili się nawet na stwierdzenie, że ekumenizm i Ratzinger to sprzeczność, a w najlepszym wypadku nieporozumienie.


czytaj dalej (2375 słów)
Skomentuj

 Karl Rahner: simul iustus et peccator w teologii rzymskokatolickiej?
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  14.02.2005 18:43
 Przeczytane:  9314 razy  
Nauka o usprawiedliwieniu łączy luteranów i rzymskich katolików? Tak przynajmniej uważają zwolennicy Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu podpisanej w 1999 roku w Augsburgu przez Światową Federację Luterańską oraz Kościół Rzymskokatolicki. Wielu teologów, ewangelickich, jak i rzymskokatolickich, wciąż ze sceptycyzmem odnosi się do Wspólnej Deklaracji (GE), argumentując, że dokument jest minimalistyczny i w sposób niekonsekwentny analizuje naukę o usprawiedliwieniu. Jeszcze przed Soborem Watykańskim II teolog katolicki ks. Hans Küng napisał słynną książkę Usprawiedliwienie, ustosunkowując się do soteriologii Karola Bartha. Ten napisał Küngowi, że jeśli taka jest nauka Kościoła Rzymskiego w kwestii usprawiedliwienia, to on gotów jest udać się na pielgrzymkę do kościoła St Maria Maggiore w Trydencie i wyznać na kolanach: Patres peccavi!

czytaj dalej (2086 słów)
Skomentuj

 (Nie)usprawiedliwienie "Deklaracji o usprawiedliwieniu"
 Autor:  Arkadiusz Klimczak Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  28.11.2004 19:00
 Przeczytane:  6716 razy  
31 października 1999 r. przedstawiciele Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan i Światowej Federacji Luterańskiej podpisali „Wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”, zamykając w ten sposób trwający ponad 400 lat spór w kwestii uznawanej za kluczową różnicę między dwoma Kościołami. Jakie jednak konsekwencje niesie za sobą podpisanie tego dokumentu z perspektywy 5 lat? Czy dzięki niemu rzymscy katolicy i luteranie w pełni się zjednoczą?

czytaj dalej (509 słów) 3 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 29.11 09:38 przez montsegur

 Chrześcijańska herezja
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  11.11.2004 06:16
 Przeczytane:  14155 razy  

Ekumeniczne rocznice, jak np. piąta rocznica Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu, czy też 40. rocznica soborowego dekretu o ekumeniźmie Unitatis redintegratio zachęcają do spojrzenia wstecz na dotychczasowe osiągnięcia ekumenicznego zatroskania oraz do zwrócenia wzroku ku przyszłości jako przestrzeni dla wizjonerskiego przełomu, pojednia, czy wreszcie wspólnoty przy Wieczerzy Pańskiej. Jednym z widocznych rezultatów dialogu ekumenicznego było to, że chrześcijanie zaczęli zwracać uwagę na wrażliwość innych sióstr i braci w Chrystusie, zaprzestając używania terminologii, która dla innych była krzywdząca, poniżająca, a przez to antyekumeniczna. Jednym z takich pojęć jest herezja.


czytaj dalej (839 słów)
Skomentuj

 Św. Grzegorz Palamas - pomoc czy przeszkoda w dialogu ekumenicznym?
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  07.06.2004 12:59
 Przeczytane:  10343 razy  
Mimo zróżnicowanego rozumienia ekumenizmu można pokusić się o stwierdzenie, że głównym celem dialogu ekumenicznego, akceptowanego przez wszystkie Kościoły chrześcijańskie, jest lepsze poznanie się w przestrzeni teologiczno-dogmatycznej, w wymiarze praktykowanej duchowości, a także w społeczno-kulturowych aspektach konfesyjnej obyczajowości. Przedmiotem dialogu są poszczególne dyscypliny teologiczne (najczęściej eklezjologia) lub też osoby, które wywarły wpływ na teologiczną tradycję danego Kościoła. Od kilkudziesięciu lat dialog między prawosławiem a chrześcijaństwem zachodnim zdominowany jest przez kwestie natury eklezjologicznej (problem prymatu w Kościele), jednakże nie można nie zauważyć, że obok głośnych, dość powszechnie znanych kontrowersji, dyskutuje się też o problemach, które, choć mało czytelne dla „laików”, stanowią o „teologicznej egzotyce” danego Kościoła. Ilustracją dogmatycznego podziału, ale przede wszystkim odmiennego zmysłu teologicznego, jest w dialogu między Wschodem a Zachodem nauka o przebóstwieniu, której najwybitniejszym reprezentantem w Kościele prawosławnym jest św. Grzegorz Palamas.

czytaj dalej (1834 słów) 2 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 07.12 22:24 przez humphrey

 Opowieść o pierwszym i ostatnim spotkaniu dwóch braci oraz o tym, co wydarzyło się pomiędzy nimi
 Autor:  Jacek Konarski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  03.06.2004 13:13
 Przeczytane:  5741 razy  
Spotkanie pierwsze
W 29. dniu lipca 1944 roku w Bombaju, 13-letni chłopiec wybiegł z domu, aby odwiedzić swoją matkę, przebywającą w szpitalu na oddziale położniczym. Jego myśli biegły szybciej niż nogi, ponieważ ta godzina miała zadecydować o jego przeznaczeniu. Jego przyszłość będzie ozłocona - jak to sobie wymarzył - jeżeli nowo narodzone dziecko jest chłopczykiem. Ale ta przyszłość może być szara jak stal - jak szara i zwyczajna jest praca kolejarza - jeżeli dziecko jest dziewczynką. Tym 13-letnim chłopcem był Tony de Mello, a nowo narodzonym dzieckiem byłem ja. Gdy Tony mnie zobaczył, stwierdził z radością: "Teraz mogę zostać jezuitą". - Publikujemy w "Magazynie SR" nieznane w Polsce wspomnienia brata Antony'ego de Mello, Billa.

czytaj dalej (4320 słów)
Skomentuj

 Kopalnie, Pius IX i igraszek ciąg dalszy...
 Autor:  Adam Ciućka Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  05.04.2004 11:43
 Przeczytane:  4930 razy  

Co ma wspólnego kopalnia węgla, papież Pius IX oraz kobiety w koloratkach? O szczegółach tego dziwnego zestawienia dowiecie się Państwo z najnowszego tekstu Marka Piewki na łamach Ekumenicznej Agencji Informacyjnej Ekumenizm.pl.


czytaj dalej (51 słów)
Skomentuj

 Pokój ludziom dobrej woli, czyli o możliwych zmianach granic na ekumenicznej mapie Kościoła.
 Autor:  Ks.dr Piotr Ashwin-Siejkowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  06.01.2004 13:17
 Przeczytane:  5197 razy  
Ostatnia debata kościelna na temat święceń biskupich pastora Robinsona, która znalazła swoje echo także w Polsce, zarysowała powstanie nowych, ponadwyznaniowych przymierzy. Oto bowiem nastawiona bardziej biblijne część amerykańskich anglikanów (episkopalian), otrzymała w postaci listu wyrazy poparcia i zachęty do wierności Ewangelii, tj. rozłamu z „liberałami”, ze strony prefekta rzymskokatolickiej Kongregacji Wiary. [1] Z kolei ruch My jesteśmy Kościołem dążący do nowych reform w katolicyzmie, stanowiących kontynuację ducha Soboru Watykańskiego Drugiego, cieszy się sympatią i zrozumieniem wśród liberalnych anglokatolików.[2]

czytaj dalej (1167 słów)
Skomentuj

 Wolfgang Beinert: Chrześcijaństwo jest ekumeniczne!
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  21.09.2003 01:57
 Przeczytane:  5590 razy  
Ks. prof. Wolfgang Beinert należy do najbardziej znanych teologów katolickich w Niemczech. Beinert przez wiele lat był profesorem dogmatyki na Fakultecie Teologii Katolickiej w Ratyzbonie. Na polskim rynku wydawniczym ukazało się w ostatnim czasie kilka pozycji Beinerta, które wypełniły istotną lukę w polskojęzycznej literaturze teologicznej. Wolfgang Beinert jest znanym i cenionym ekumenistą. Świadczą o tym liczne publikacje naukowe i aktywny udział w dialogu ekumenicznym. W 2000 roku w kwartalniku Catholica wydawanym przez Instytut Johanna Adama Möhlera w Paderborn ukazał się artykuł Beinerta pt.: „Chrześcijaństwo jest ekumeniczne”, omawiający istotne aspekty ekumenizmu.

czytaj dalej (3549 słów)
Skomentuj

 Ekumeniczność różańca
 Autor:  Tomasz Terlikowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  14.09.2003 22:32
 Przeczytane:  8128 razy  
Różaniec nie jest modlitwą antyekumeniczną, zastrzeżoną tylko dla katolików. Wręcz przeciwnie od kilkudziesięciu lat jest on przyjmowany i odmawiany przez coraz liczniejszych chrześcijan innych tradycji, przede wszystkim protestantów. Swoje "różańce" mają już m.in. luteranie i anglikanie.

czytaj dalej (708 słów) 3 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 14.10 12:45 przez montsegur

 Ekumenizm - stan obecny i perspektywy na przyszłość
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  05.09.2003 22:41
 Przeczytane:  6548 razy  
W najnowszym biuletynie ewangelickiego Instytutu Konfesjoznawczego w Bensheim (KIB) opublikowany został tekst referatu niemieckiego kardynała Waltera Kaspera, prezydenta Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, wygłoszony w maju br. w Bensheim podczas konferencji referentów ekumenicznych i pełnomocników ds. dialogu z Kościołem Rzymskokatolickim. W tekście przemówienia kard. Kasper dokonał oceny dotychczasowych rozmów ekumenicznych, nakreślając problemy oraz nadzieje dalszego dialogu teologicznego.

czytaj dalej (2365 słów)
Skomentuj

 Kościół na drodze dialogu
 Autor:  Roman Zając Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  28.07.2003 10:45
 Przeczytane:  4591 razy  

Nieżyjący już prawosławny Patriarcha Konstantynopola Atenagoras często przypominał o potrzebie "przywrócenia dawnego piękna jednego i niepodzielonego Kościoła". Według uczestników Soboru Watykańskiego II jednym ze skutecznych sposobów przywracania jedności rozbitego chrześcijaństwa jest dialog doktrynalny, który powinien być "podjęty między odpowiednio wykształconymi rzeczoznawcami na zebraniach chrześcijan z różnych Kościołów czy Wspólnot, zorganizowanych w duchu religijnym, w czasie którego to dialogu każdy wyjaśnia głębiej naukę swej Wspólnoty i podaje przejrzyście jej znamienne rysy" (Dekret o ekumenizmie, 4).


czytaj dalej (745 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 13.07 23:47 przez martanb

 Polecamy  
Dekada Lutra

 Top 10  
Tytuł ArtykułuRanking
Inżynieria genetyczna - szanse i zagrożenia 12442
Św. Maria Magdalena 3863
Kim są zielonoświątkowcy? 2713
Zapomniany świat Amiszy 2569
Święty Marek Ewangelista 2505
Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha 2102
Święty Filip Apostoł 1713
Katolicka Nauka Społeczna - podstawowe założenia 1471
Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi 1350
Kościoły Koptyjskie w Egipcie 1276

 Chrześcijaństwo  
Katolicyzm
Prawosławie
Starokatolicyzm
Katolicyzm orientalny
Ch. przedchalcedońskie
Anglikanizm
Luteranizm
Kalwinizm
Metodyzm
Baptyzm
Chrześcijaństwo ewangeliczne i ewangelikalne
Adwentyzm