Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
* ECCLESIA * SEMPER * REFORMANDA * EST *

 Tematy Magazynu SR  
Biblia
Dokumenty
Teologia
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Historia Kościoła
Ekumenizm
Debaty o Kościele
Duchowość
Komentarze do Psalmów
Religia - judaizm
Religia - islam
Kościół a nowe idee
Religia i kultura
Kościół w świecie
Kościół zwiastowania

 Menu Użytkownika  
Login:

Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się
(podajesz TYLKO login i adres e-mail)


 Reformacja na ziemiach polskich
 Autor:  Marek Kurkierewicz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  09.12.2004 16:14
 Przeczytane:  24057 razy  

Dzieje polskiej Reformacji, to jeden z najciekawszych okresów naszej narodowej historii. Zadziwiająco szybki rozwój kościołów protestanckich, wpływ ich członków na politykę i kulturę w wieku XVI, kontrastuje z równie szybkim spadkiem liczebnym polskich protestantów i marginalizacją ich znaczenia w wieku XVII. Badając przyczyny „świtu i zmierzchu” Reformacji polskiego Kościoła, widać jak bezpośrednio powiązane one były z innymi dziedzinami życia społeczeństwa, głównie polityką. Pomijając jednak koniunkturalizm pewnych grup, które przyłączały się do Reformacji, widzimy w społeczeństwie polskim tamtego okresu wyraźne pragnienie odnowienia życia duchowego i praktykowania takiej postaci chrześcijaństwa, które znalazłaby bezpośrednie oparcie w Piśmie Świętym, którego rola w tamtym okresie niepomiernie wzrasta.


czytaj dalej (4391 słów)
Skomentuj

 Liberalni chrześcijanie czyli unitarianizm w Nowej Anglii
 Autor:  Kazimierz Bem Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  07.11.2004 03:43
 Przeczytane:  9996 razy  

Pojawili się na początku w III wieku w Egipcie. Gdy na skutek prześladowań zaniknęli w VI wieku, odżyli 1000 lat później na Węgrzech, w Polsce (słynni Bracia Polscy) oraz we Włoszech. W XVIII wieku ruch ten odżył w Nowej Anglii i był tak popularny, że nazywano go „religią Bostonu”. Mowa oczywiście o unitarianiźmie.


czytaj dalej (5868 słów)
Skomentuj

 Afrykański Episkopalny Kościół Metodystyczny
 Autor:  Tomasz Terlikowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  02.11.2004 15:15
 Przeczytane:  3654 razy  
Konflikty rasowe, głęboko zakorzeniona niechęć do ludzi o innym niż biały kolorze skóry doprowadziła do ukształtowania się w XVIII i XIX wieku wielu wspólnot chrześcijańskich, które od swoich macierzystych wyznań różniły się wyłącznie faktem, że skupiały ludzi o innym (zwykle czarnym) kolorze skóry. Jedną z takich wspólnot jest Afrykański Episkopalny Kościół Metodystyczny.

czytaj dalej (483 słów)
Skomentuj

 "Trzęsący się kwakrzy" - czyli krótka historia Shakerów
 Autor:  Kazimierz Bem Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  31.10.2004 10:37
 Przeczytane:  6760 razy  

Nazywani są „protestanckimi zakonnikami”. W trakcie swoich religijnych ceremonii tańczyli i śpiewali, głosili hasła równości kobiet i mężczyzn, pacyfizmu, seksualnej czystości i życia w komunach. W czasie swojego największego rozwkitu w połowie XIX wieku liczyli około 6000 członków w 22 osadach. Dziś jest ich zaledwie sześć osób w jednej wiosce. Mowa o „Zjednoczonym Towarzystwie Wierzących w Powtórne Przyjście Chrystusa”, zwanych potocznie Shakerami.


czytaj dalej (1619 słów)
Skomentuj

 Japoński Kościół Prawosławny
 Autor:  Mirosław Kropidłowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  28.10.2004 08:21
 Przeczytane:  3190 razy  
Początek Kościoła prawosławnego obrządku bizantyjskiego w Japonii jest związany z Patriarchatem Moskiewskim. Pierwsza bizantyjska kaplica została zbudowana w 1858 r. przy konsulacie rosyjskim na Wyspie Hokkaido. Już w 1861 r. synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego zorganizował misję w Japonii, na której czele stanął Mikolai Kasatkin. Następne lata były związane z wielkim wysiłkiem ewangelizacyjnym tego wspaniałego misjonarza, który miał ochrzcić do dnia swojej śmierci w 1912 r. aż 20 tysięcy Japończyków, w tym pierwszego z nich w 1868 r.

czytaj dalej (359 słów)
Skomentuj

 Tradycyjna Wspólnota Anglikańska
 Autor:  Tomasz Terlikowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  27.10.2004 20:28
 Przeczytane:  4568 razy  
Stopniowa liberalizacja, tak liturgiczna jak i dogmatyczna Kościołów anglikańskich na świecie już przed wielu laty doprowadziła do wykrystalizowania się we Wspólnocie Anglikańskiej grupy wiernych i duchownych, którzy pozostali wierni, temu, co uznają za ortodoksję swojego wyznania. Niektórzy z nich pozostają jeszcze w łonie swoich macierzystych Kościołów, inni utworzyli własne wspólnoty. Jedną z większych i ważniejszych tradycjonalistycznych organizacji kościelnych, nawiązujących do tradycji anglikańskiej jest Tradycyjna Wspólnota Anglikańska.

czytaj dalej (561 słów)
Skomentuj

 Wspólnota Ewangelicznych Kościołów Episkopalnych
 Autor:  Tomasz Terlikowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  27.10.2004 14:06
 Przeczytane:  2828 razy  
Spór jaki wywołała ordynacja aktywnego homoseksualisty na biskupa w Kościele Episkopalnym Stanów Zjednoczonych oraz możliwość schizmy z tym związanej sprawiły, że w Polsce zaczęło się mówić o dysydenckich wspólnotach anglikańskich: tradycjonalistycznych, anglokatolickich, ale także ewangelikalnych. Jedną z takich wspólnot o charyzmatyczno-ewangelikalnych korzeniach jest Wspólnota Ewangelicznych Kościołów Episkopalnych.

czytaj dalej (699 słów)
Skomentuj

 Albański Kościół Prawosławny
 Autor:  Mirosław Kropidłowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  08.10.2004 18:44
 Przeczytane:  3323 razy  
Historia Albanii zaczęła się około 300 r. przed Chrystusem, kiedy dzisiejsze tereny kraju znalazły się wewnątrz królestwa Illiri. Przez jakiś czas wybrzeże Albanii było kolonizowane przez Greków, jednak nie zapuszczali się oni w głąb lądu. Później ziemiami tymi zawładnęli Rzymianie, po 395 r. należały one do Cesarstwa Bizantyjskiego, zostały najechane przez Słowian, przyłączone do Bułgarii, w XII wieku stały się państwem niepodległym, by zaraz potem zostać podbite przez Serbię i w końcu, w XV wieku, znaleźć się pod władaniem Turcji, praktycznie aż do 1913 r. Zaraz potem Albania była okupowana podczas I wojny światowej przez Serbów, Austriaków i Włochów, a w 1920 r., dzięki poparciu amerykańskiego prezydenta Wilsona ponownie odzyskała niezawisłość. W 1939 r. zajęta przez Włochy, potem przez Niemcy, w 1944 r. w końcu uzyskała niepodległość jako państwo komunistyczne, a po 1990 r. stała się państwem demokratycznym.

czytaj dalej (1125 słów)
Skomentuj

 Rozmowy religijne w Marburgu (Marburger Religionsgespräch)
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  01.10.2004 13:20
 Przeczytane:  4683 razy  
Równo 475 lat temu spotkali się w Marburgu (1529) przedstawiciele różnych nurtów Reformacji, aby porozumieć się w dzielących ich kwestiach teologicznych. W tzw. rozmowach religijnych w Marburgu (Marburger Religionsgespräch) uczestniczyli czołowi teologowie Reformacji (Marcin Luter, Ulryk Zwingli, Jan Oekolamap, Marcin Bucer), którym jednak nie udało się dojść do porozumienia w zagadnieniach, dotyczących chrystologii oraz rozumienia sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Fiasko spotkania w Marburgu miało nie tylko istotne konsekwencje polityczne, lecz przede wszystkim religijne, ponieważ nie udało się doprowadzić do zjednoczenia obozu Reformacji. Trwający kilka stuleci podział między ewangelikami różnych tradycji udało się w małym stopniu pokonać w 1817 roku poprzez zawarcie tzw. Unii Pruskiej (zwanej później Unią Staropruską). Dopiero słynna Konkordia Leuenberska z 1973 roku urzeczywistniła to, co nie udało się zrealizować reformatorom w Marburgu przed 475 laty.

czytaj dalej (1488 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 02.10 09:56 przez Joel

 Prawosławny Kościół w Holandii
 Autor:  Mirosław Kropidłowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  21.09.2004 05:37
 Przeczytane:  4110 razy  

Prawosławny Kościół w Holandii należy do Patriarchatu Moskiewskiego. Już od początku XVIII wieku Kościół prawosławny jest na stałe obecny w Niderlandach. Car Piotr Wielki przebywający tam przez jakiś czas założył w 1697 r. pierwszy kościół prawosławny w Amsterdamie. W 1763 r. duży dom „Trzech Sokołów” w Amsterdamie został przemieniony w rosyjsko-grecką cerkiew p.w. Świętej Katarzyny, funkcjonując tam aż do 1865 roku. Obecność prawosławia była jednak w Holandii bardzo słaba i dopiero zawarcie małżeństwa w 1816 r. przez króla Wilhelma II z córką cara Pawła I, Anną Pawłowną, doprowadziło do położenia fundamentów pod mocniejszą i bardziej zorganizowaną obecność prawosławia w Niderlandach.


czytaj dalej (967 słów)
Skomentuj

 Wibrandis Rosenblatt - żona trzech reformatorów i matka
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  14.09.2004 13:08
 Przeczytane:  4146 razy  
Historia Reformacji koncentruje się w dużej mierze na działalności sztandarowych Reformatorów (Luter, Kalwin, Zwingli). W niepamięć odsuwani są reformatorzy związani z poszczególnymi regionami, mimo że ich twórczość teologiczna zaświadcza o ich ogromnym wpływie na losy szesnastowiecznej Reformacji. W trzecim szeregu stoją kobiety, żony reformatorów, o których się prawie w ogóle nie informuje. Wyjątek stanowi żona ks. Marcina Lutra słynna Katarzyna von Bora, była mniszka, która w 1525 roku poślubiła Wittenberskiego Reformatora. Mniej znana jest Wibrandis Rosenblatt, rówieśniczka Katarzyny von Bory, żona trzech znanych reformatorów: Jana Oekolampada, Wolfganga Capito oraz Marcina Bucera.

czytaj dalej (586 słów)
Skomentuj

 Prawosławny Grecki Patriarchat Aleksandryjski
 Autor:  Mirosław Kropidłowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  12.09.2004 00:14
 Przeczytane:  4388 razy  
Aleksandria to starożytne miasto założone przez Aleksandra Wielkiego około roku 332-331 przed Chrystusem. Sławne ze swojej wielkiej biblioteki, uniwersytetu, muzeum, stolica myśli hellenistycznej w Afryce, szybko stało się również jednym z najważniejszych ośrodków rozpowszechniania wiary chrześcijańskiej, którą, według tradycji, miał w Aleksandrii zaszczepić ewangelista i apostoł Marek. Od samego początku w tutejszym Kościele pojawiło się wiele wybitnych postaci i różnego rodzaju szkół teologicznych i filozoficznych, które przyczyniły się do rozpowszechnienia myśli chrześcijańskiej w całej północnej Afryce. Bardzo rozwinęło się w Kościele aleksandryjskim życie monastyczne, wzmacniając jeszcze bardziej tamtejszą chrześcijańską wspólnotę, która musiała przeciwstawić się istniejącej tam otwartej społeczności, w której istniało wiele innych, silnych ośrodków rozpowszechniania myśli pogańskiej, żydowskiej, gnostyckiej i innych.

czytaj dalej (1220 słów)
Skomentuj

 Polecamy  
Dekada Lutra

 Top 10  
Tytuł ArtykułuRanking
Inżynieria genetyczna - szanse i zagrożenia 12266
Św. Maria Magdalena 3818
Kim są zielonoświątkowcy? 2685
Zapomniany świat Amiszy 2543
Święty Marek Ewangelista 2475
Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha 2075
Święty Filip Apostoł 1692
Katolicka Nauka Społeczna - podstawowe założenia 1452
Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi 1337
Kościoły Koptyjskie w Egipcie 1263

 Chrześcijaństwo  
Katolicyzm
Prawosławie
Starokatolicyzm
Katolicyzm orientalny
Ch. przedchalcedońskie
Anglikanizm
Luteranizm
Kalwinizm
Metodyzm
Baptyzm
Chrześcijaństwo ewangeliczne i ewangelikalne
Adwentyzm