Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
* ECCLESIA * SEMPER * REFORMANDA * EST *

 Tematy Magazynu SR  
Biblia
Dokumenty
Teologia
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Historia Kościoła
Ekumenizm
Debaty o Kościele
Duchowość
Komentarze do Psalmów
Religia - judaizm
Religia - islam
Kościół a nowe idee
Religia i kultura
Kościół w świecie
Kościół zwiastowania

 Menu Użytkownika  
Login:

Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się
(podajesz TYLKO login i adres e-mail)


 Klasztory chrześcijan asyryjskich i arabskich na terenie Iraku - PRZYPISY do tekstu
 Autor:  Michael Abdalla Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  19.04.2012 00:11
 Przeczytane:  3028 razy  
Z powodów technicznych zamieszczamy obszerną listę 147 przypisów do artykułu: "Klasztory chrześcijan asyryjskich i arabskich na terenie Iraku..." w osobnym tekście. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej (5903 słów)

 Klasztory chrześcijan asyryjskich i arabskich na terenie Iraku wg relacji Asz-Szabusztiego (X w.) w Kitab ad-dijarat
 Autor:  Michael Abdalla Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  18.04.2012 23:57
 Przeczytane:  3795 razy  

Tematyka klasztorna w piśmiennictwie arabskim [1], w dziełach poetów, kronikarzy i geografów, pojawiła się po podboju ziem chrześcijańskich przez Arabów i szybko stała się dość popularna. Architektura klasztorów, otaczający je krajobraz z ogrodami i winnicami, czyste powietrze, obfitość wody, organizacja życia mnichów, modlących się w ciszy i skupieniu, a także uroczystości przy dźwiękach dzwonów, świecach i chóralnym śpiewie – to wszystko dotąd obce tradycji muzułmańskiej [2] okazało się dla wielu pisarzy prawdziwą inspiracją.


czytaj dalej (8169 słów)
Skomentuj

 Wpływ wypraw krzyżowych na relacje między Kościołem Wschodnim a Zachodnim: Doczesny wymiar wypraw krzyżowych - część VI
 Autor:  Jakub Bartoszewski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  17.10.2007 21:34
 Przeczytane:  15305 razy  
Pobudką organizowania wypraw krzyżowych było ocalenie chrześcijaństwa wschodniego. (1) Kiedy wyprawy dobiegły końca, całe chrześcijaństwo wschodnie znajdowało się pod panowaniem muzułmańskim. W chwili, gdy papież Urban II wygłaszał swoje wielkie kazanie, a papież Pius II wzywał do ostatniej krucjaty, wyznawcy islamu przekraczali już Dunaj. Z perspektywy historycznej cały ruch krucjatowy wydaje się kompletnym fiaskiem. Dzięki zakrawającemu na cud sukcesowi pierwszej wyprawy krzyżowej powstały na Bliskim Wschodzie państwa frankońskie. Sto lat później, gdy zguba ich wdawała się być oczywista, trzecia wyprawa z godnym podziwu poświęceniem podtrzymała ich egzystencję o następne sto lat.(2)

czytaj dalej (2853 słów) 2 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 19.12 19:29 przez mala

 Wschodnie płuco liturgii mariawitów
 Autor:  Tomasz D. Mames Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  24.04.2007 21:12
 Przeczytane:  11636 razy  

Na temat rytów liturgicznych funkcjonujących w Kościele mariawitów pisano niewiele. Dotychczasowe, z resztą bardzo lakoniczne, opracowania liturgiki mariawitów, ograniczają swoje pole badawcze tylko do główne rytu, wyrosłego z rzymskokatolickiej liturgii trydenckiej. Stąd też można wysnuć mylny wniosek, iż mariawici, na przestrzeni ponad stulecia samodzielności wyznaniowej, sprawowali tylko liturgię jednego obrządku.


czytaj dalej (2371 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 19.12 19:36 przez mala

 Wpływ wypraw krzyżowych na relacje między Kościołem Wschodnim a Zachodnim: Konflikty prowadzące do rozłamu - część V
 Autor:  Jakub Bartoszewski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  17.02.2007 18:09
 Przeczytane:  6675 razy  
W połowie listopada 1095 roku Clermont, we francuskiej Owernii przeżywało dni pełne emocji. Z udziałem kardynałów, arcybiskupów, biskupów i niezliczonej liczby duchownych, oraz rycerstwa obradował tu przez blisko 10 dni synod zwołany przez papieża Urbana II. Był on jednym z wielu ofensywnych działań nowego papieża. Dla nas zaczęły one być interesujące dopiero w ostatnim dniu synodu, 27 listopada, kiedy na placu przed wschodnią bramą miasta, zebrał się tłum wiernych, a papież na podwyższonym tronie wygłosił mowę, która w oczach współczesnych i późniejszych pokoleń miała stać się słupem granicznym historii.

czytaj dalej (3495 słów)
Skomentuj

 Historia anglikańskiego kryzysu i schizmy w ECUSA
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  12.02.2007 21:01
 Przeczytane:  6044 razy  
Nawarstwiające się konflikty w łonie Wspólnoty Anglikańskiej spowodowane są głównie dwoma czynnikami: stosunkiem do ordynacji kobiet, w tym szczególnie do posługi biskupiej, oraz rozumieniem ludzkiej seksualności – dla większości anglikanów małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, natomiast niemała część chrześcijan, odwołujących się do anglikańskiego dziedzictwa postrzega błogosławienie par jednopłciowych jako wyraz uniwersalnej miłości Boga wobec całego świata i każdego człowieka. Co więcej liberalni anglikanie nie widzą nic złego w tym, aby na biskupim tronie zasiadał homoseksualista, żyjący w związku z innym mężczyzną.

czytaj dalej (2398 słów)
Skomentuj

 Wpływ wypraw krzyżowych na relacje miedzy Kościołem Wschodnim a Zachodnim: Konflikty prowadzące do rozłamu - część IV
 Autor:  Jakub Bartoszewski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  27.12.2006 16:29
 Przeczytane:  11127 razy  

Około roku tysięcznego literatura zachodnia przedstawiała społeczeństwo według nowego schematu, który szybko zyskał sobie uznanie. Na społeczeństwo składa się lud trojaki: duchowni, wojownicy, chłopi. Te trzy kategorie różnią się od siebie i uzupełniają wzajemnie, każde potrzebuje dwóch pozostałych. Ich całość tworzy harmonijne ciało społeczne.


czytaj dalej (4795 słów)
Skomentuj

 Wpływ wypraw krzyżowych na relacje miedzy Kościołem Wschodnim a Zachodnim: Konflikty prowadzące do rozłamu - część III
 Autor:  Jakub Bartoszewski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  11.11.2006 18:41
 Przeczytane:  9233 razy  

Już w rezultacie różnic, wspomnianych w II części, dokonała się z czasem schizma. Stało się tak, gdyż każda ze stron, uważała swoje stanowisko za jedynie słuszne, starając się narzucić własny punkt widzenia drugiej stronie. Pierwsze dyskusje prowadzące do podziału wyrosły na bazie obrządków i zwyczajów. Miały za przedmiot ustalenia daty obchodów Wielkanocy. Chrześcijanie wschodni przyjęli zwyczaj świętowania z rytu żydowskiego, decydując się na sobotę. Natomiast w wielu gminach za dzień święty przyjęto nie sobotę, lecz niedzielę, wysuwając na plan pierwszy pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego.


czytaj dalej (3525 słów)
Skomentuj

 Starokatolicyzm i Kościoły starokatolickie
 Autor:  Jan Paweł Skupiński Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  09.11.2006 17:28
 Przeczytane:  19755 razy  

Kościół starokatolicki oznaczał w pierwszej połowie XVIII wieku archidiecezję Utrecht. Dzisiaj pojęcie Kościoła starokatolickiego nie obejmuje jednej denominacji. Wyznania starokatolickie to szereg Kościołów, które swą eklezjalność opierają na katolickiej zasadzie sukcesji apostolskiej. Różnice między Kościołami starokatolickimi a Kościołem rzymskokatolickim początkowo ograniczały się tylko do odrzucenia jurysdykcji Biskupa Rzymu. Z biegiem lat różnice pogłębiły się aż do uczynienia ze starokatolicyzmu wspólnoty wyznań podobnych sobie, a zarazem od siebie odmiennych.


czytaj dalej (5285 słów) 10 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 23.02 22:37 przez Dario

 Wpływ wypraw krzyżowych na relacje miedzy Kościołem Wschodnim - cz. II: Geneza schizmy wschodniej
 Autor:  Jakub Bartoszewski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  28.09.2006 18:58
 Przeczytane:  12094 razy  

Historia pozostaje wciąż aktualnym wyzwaniem dla ludzi poszukujących, pragnących lepiej zrozumieć rzeczywistość społeczną i polityczną. Wiedza o przeszłości nie powinna być przyswojona jedynie dla znajomości samej faktografii. Przedmiot ten domaga się przede wszystkim zrozumienia. Ma to nas uczynić ludźmi bardziej świadomymi swych korzeni. Aby zrozumieć dzisiejszą rzeczywistość można sięgnąć do odległego średniowiecza.


czytaj dalej (2912 słów)
Skomentuj

 Wyprawy krzyżowe a relacje między Kościołem Wschodnim i Zachodnim - cz. I
 Autor:  Jakub Bartoszewski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  15.09.2006 13:09
 Przeczytane:  13105 razy  

Niektórzy idealiści twierdzą z upodobaniem, że gdyby wszystkie ludy świata wzajemnie się poznały na ziemi zapanowałby wieczny pokój i uczciwość. Jest to niestety tragiczne złudzenie. W rzeczywistości tylko osoby o pełnej otwartości umysłu potrafią czuć się i akceptować obce środowisko; ludzie niejako zamknięci znajdując się w kraju, którego języka, obyczajów, kultury nie rozumieją, zazwyczaj czują się rozgoryczeni i zagubieni. Tak się stało z żołnierzami i pielgrzymami, których tysięczne rzesze przybyły do Ziemi Świętej, przejeżdżając przez Cesarstwo Bizantyjskie.


czytaj dalej (4410 słów) 2 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 15.05 18:05 przez latarnik

 Ewolucja doktryny mariawickiej w latach 20. i 30. XX w.
 Autor:  Artur Górecki Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  07.08.2006 12:11
 Przeczytane:  10263 razy  
Mariawityzm, istniejący dziś w dwóch denominacjach: Kościół Starokatolicki Mariawitów (z siedzibą w Płocku) i Kościół Katolicki Mariawitów (z siedzibą w Felicjanowie), narodził się w Kongresówce na przełomie XIX i XX wieku [1]. Jest on odosobnionym przykładem schizmy [2], do której doszło w Kościele w Polsce: tu się narodził, rozwinął [3] i istnieje. Inicjatorką tej wspólnoty była Maria Franciszka Kozłowska, zakonnica związana z ruchem zgromadzeń ukrytych o. Honorata Koźmińskiego, kapucyna [4]. Wokół jej osoby zorganizowała się grupa księży, którzy stworzyli Związek Kapłanów Mariawitów (czyli tych, którzy naśladują życie Maryi), odwołujący się do reguły franciszkańskiej. Mieli oni, według słów założycielki, stanowić zaczyn odnowy moralnej duchowieństwa i całego ludu. Szczególnym ich rysem miała być duchowość eucharystyczna.

czytaj dalej (6362 słów) 6 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 25.09 09:35 przez badacz

 Polecamy  
Dekada Lutra

 Top 10  
Tytuł ArtykułuRanking
Inżynieria genetyczna - szanse i zagrożenia 12039
Św. Maria Magdalena 3756
Kim są zielonoświątkowcy? 2645
Zapomniany świat Amiszy 2507
Święty Marek Ewangelista 2432
Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha 2037
Święty Filip Apostoł 1663
Katolicka Nauka Społeczna - podstawowe założenia 1427
Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi 1317
Kościoły Koptyjskie w Egipcie 1245

 Chrześcijaństwo  
Katolicyzm
Prawosławie
Starokatolicyzm
Katolicyzm orientalny
Ch. przedchalcedońskie
Anglikanizm
Luteranizm
Kalwinizm
Metodyzm
Baptyzm
Chrześcijaństwo ewangeliczne i ewangelikalne
Adwentyzm