Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
* ECCLESIA * SEMPER * REFORMANDA * EST *

 Tematy Magazynu SR  
Biblia
Dokumenty
Teologia
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Historia Kościoła
Ekumenizm
Debaty o Kościele
Duchowość
Komentarze do Psalmów
Religia - judaizm
Religia - islam
Kościół a nowe idee
Religia i kultura
Kościół w świecie
Kościół zwiastowania

 Menu Użytkownika  
Login:

Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się
(podajesz TYLKO login i adres e-mail)


 Ekumenizm osób niepełnosprawnych umysłowo
 Autor:  Roman Zając Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  28.06.2003 12:32
 Przeczytane:  4624 razy  

Ekumenizm ruchu "Wiara i Światło"

Projekt dokumentu Ruch Wiara i Światło zrodził się we Francji, na gruncie katolickim, jednakże od początku - od pierwszej pielgrzymki do Lourdes na Wielkanoc 1971 roku - uczestniczyła w nim pewna liczba protestantów i anglikanów. Dziś istnieją w Wierze i Świetle wspólnoty katolickie, wspólnoty o różnych tradycjach protestanckich, wspólnoty anglikańskie, wspólnoty prawosławne i wspólnoty międzywyznaniowe.
W Wierze i Świetle uczymy się żyć praktycznym ekumenizmem. Przedstawione niżej refleksje są wynikiem dotychczasowych doświadczeń postępowania na tej drodze.


czytaj dalej (1939 słów)
Skomentuj

 Katolicki Dekret o ekumeniźmie
 Autor:  Adam Ciućka Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  11.04.2003 20:16
 Przeczytane:  4580 razy  

DE 1. Jednym z zasadniczych zamierzeń Drugiego Watykańskiego Świętego Soboru Powszechnego jest wzmożenie wysiłków do przywrócenia jedności wśród wszystkich chrześcijan. Bo przecież Chrystus Pan założył jeden jedyny Kościół, a mimo to wiele jest chrześcijańskich Wspólnot, które wobec ludzi podają się za prawdziwe spadkobierczynie Jezusa Chrystusa. Wszyscy wyznają, że są uczniami Pana, a przecież mają rozbieżne przekonania i różnymi podążają drogami, jak gdyby sam Chrystus był rozdzielony. Ten brak jedności jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.


czytaj dalej (5298 słów)
Skomentuj

 Nieznany list Edyty Stein do Piusa XI
 Autor:  Adam Ciućka Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  11.03.2003 11:50
 Przeczytane:  3590 razy  

W lutym 2003 r. Watykan udostępnił historykom swoje tajne archiwa z lat 1922-33. Wśród dokumentów odnaleziono także list datowany na 12 kwietnia 1933 r. autorstwa św. Edyty Stein. W kwietniu 1933 r. ojciec Raphael Walzer, arcyopat benedyktyńskiego klasztoru w Beuron, przekazał list papieżowi. Edyta Stein wspominała pięć lat później, że otrzymała papieskie błogosławieństwo, ale z listu "nie wynikło nic więcej", a informując papieża o prześladowaniach Żydów i chrześcijan w Niemczech, liczyła na jego interwencję. Do końca lat 60 sądzono, ze list zaginął, dopiero niedawno Watykan potwierdził jego istnienie.


czytaj dalej (451 słów)
Skomentuj

 Baptyści a dokument "Sakrament chrztu - znakiem jedności"
 Autor:  Dokumenty kościelne Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  26.02.2003 23:26
 Przeczytane:  4205 razy  
Rada Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentem opracowanym przez Komisję do Spraw Dialogu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną (zwanym dalej: Dokumentem) poświęconym zagadnieniom chrztu, przedkłada oficjalne stanowisko Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP w tej sprawie.

czytaj dalej (1237 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 22.05 17:16 przez saljacek

 Propozycja Konstytucji Kościoła
 Autor:  Piotr Timus Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  25.02.2003 11:08
 Przeczytane:  2857 razy  

W polemice "Reforma Kościoła - spojrzenie stronnicze" autorzy odwołują się do postulatów reformatorkich, liberalnych środowisk w Kościele Rzymsko-katolickim. W Polsce środowiska te są praktycznie nieobecne, a ich myśl i działalność pozostaje prawie zupełnie nieznana, w przeciwieństwie do środowisk tradycjonalistycznych i konserwatywnych, dobrze zorganizowanych, coraz bardziej lepiej reprezentowanych tak w mediach jak i w życiu kościelnym, społecznym i politycznym.

Redakcja Magazynu SR prezentuje więc "Projekt Konstytucji Kościoła Katolickiego". Został on przedstawiony w maju zeszłego roku. Prace nad nim rozpoczęły się w 1996 z inicjatywy amerykańskiej organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Praw Katolików w Kościele - Association for the Rights of Catholics in the Church (ARCC). 3 maja 2002 r. po konsultacjach z katolickimi organizacjami w różnych krajach została rozpoczęta oficjalnie przez ARCC dyskusja nad Projektem Konstytucji i możliwości jej przyjęcia przez Kościół Rzymsko-katolicki.


czytaj dalej (3718 słów)
Skomentuj

 Sakrament Chrztu Znakiem Jedności
 Autor:  Dokumenty kościelne Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  18.02.2003 10:21
 Przeczytane:  3998 razy  

Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia

Deklaracja uznania wzajemnego chrztu Kościołów skupionych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła Rzymskokatolickiego

czytaj dalej (300 słów)
Skomentuj

 Charta Oecumenica
 Autor:  Dokumenty kościelne Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  18.02.2003 00:59
 Przeczytane:  2842 razy  
Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Jako Konferencja Kościołów Europejskich i Rada Konferencji Episkopatów Europy, kierując się przesłaniem obu Europejskich Zgromadzeń Ekumenicznych w Bazylei (1989) i Grazu (1997), żywimy mocne postanowienie, by strzec i rozwijać wspólnotę, która się wytworzyła między nami. Dziękujemy Bogu w Trójcy Jedynemu, że przez swego Ducha Świętego kieruje nasze kroki ku coraz intensywniejszej wspólnocie.

czytaj dalej (2325 słów)
Skomentuj

 Uchwała ŚFL w sprawie Wspólnej Deklaracji
 Autor:  Dokumenty kościelne Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  14.01.2003 17:01
 Przeczytane:  3286 razy  

A. TŁO

I. Historia powstania "Wspólnej deklaracji"

  1. Już przed II Soborem Watykańskim istniały w różnych miejscach nieformalne rozmowy między katolikami i luteranami. Oficjalny, z upoważnienia Kościołów prowadzony dialog katolicko-luterański zaczął się jednak dopiero po Soborze w roku 1967.

czytaj dalej (2150 słów)
Skomentuj

 Korespondencja w sprawie Wspólnej Deklaracji
 Autor:  Dokumenty kościelne Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  14.01.2003 16:30
 Przeczytane:  2820 razy  

List Sekretarza Generalnego Światowej Federacji Luterańskiej

do Kościołów członkowskich

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Zapewne przypominacie sobie, że w liście z lipca br. informowałem Państwa, że nasza Rada w dniu 16 czerwca 1998 r. podjęła jednomyślną uchwałę na temat "Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu". Za pomocą tego listu chciałbym podać aktualne informacje dotyczące tej ważnej kwestii.

czytaj dalej (1989 słów)
Skomentuj

 Wspólna Deklaracja o Usprawiedliwieniu
 Autor:  Dokumenty kościelne Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  14.01.2003 16:30
 Przeczytane:  11082 razy  

Światowa Federacja Luterańska
Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan 

Słowo wstępne

(1) Nauka o usprawiedliwieniu miała dla Reformacji luterańskiej XVI stulecia centralne znaczenie. Uchodziła ona dla niej za pierwszy i główny artykuł, który jest zarazem władcą i sędzią nad wszystkimi dziedzinami nauki chrześcijańskiej. Nauka o usprawiedliwieniu w wersji reformacyjnej, podkreślającej jej szczególną rangę, podlegała nadzwyczajnej obronie przed rzymskokatolicką teologią i Kościołem tamtej epoki, które ze swej strony reprezentowały i broniły innej nauki o usprawiedliwieniu. Tutaj z perspektywy reformacyjnej znajdowało się jądro wszelkich polemik. W luterańskich księgach wyznaniowych i na Soborze Trydenckim Kościoła rzymskokatolickiego doszło do potępień doktrynalnych, które zachowały do dzisiaj swoją ważność i mają rozłamowo - kościelne skutki.

czytaj dalej (3938 słów)
Skomentuj

 Odpowiedź Kościoła katolickiego na "Wspólną Deklarację"
 Autor:  Dokumenty kościelne Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  14.01.2003 16:28
 Przeczytane:  2719 razy  
Nota ta, która stanowi oficjalną katolicką odpowiedź na tekst "Wspólnej deklaracji", została opracowana w porozumieniu między Kongregacją Doktryny Wiary a Papieską Radą ds. Jedności Chrześcijan. Podpisuje ją przewodniczący Papieskiej Rady jako bezpośrednio odpowiedzialny za dialog ekumeniczny.

czytaj dalej (1639 słów)
Skomentuj

 Wspólna Deklaracja Papieża Jana Pawła II i Patriarchy Katolikosa Karekina II
 Autor:  Dokumenty kościelne Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  13.01.2003 20:00
 Przeczytane:  2392 razy  
My - Jan Paweł II, Biskup Rzymu i Pasterz Kościoła katolickiego, i Karekin II, Najwyższy Patriarcha i Katolikos wszystkich Ormian - spotykając się tutaj z okazji obchodów 1700-lecia ogłoszenia chrześcijaństwa religią Armenii, dziękujemy Bogu za to, że ponownie dał nam tę radosną sposobność, byśmy mogli wspólnie modlić się i wielbić Jego Najświętsze Imię. Niech będzie błogosławiona Trójca Przenajświętsza - Ojciec, Syn i Duch Święty - teraz i na wieki.

czytaj dalej (656 słów)
Skomentuj

 Polecamy  
Dekada Lutra

 Top 10  
Tytuł ArtykułuRanking
Inżynieria genetyczna - szanse i zagrożenia 12266
Św. Maria Magdalena 3818
Kim są zielonoświątkowcy? 2685
Zapomniany świat Amiszy 2543
Święty Marek Ewangelista 2475
Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha 2075
Święty Filip Apostoł 1692
Katolicka Nauka Społeczna - podstawowe założenia 1452
Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi 1337
Kościoły Koptyjskie w Egipcie 1263

 Chrześcijaństwo  
Katolicyzm
Prawosławie
Starokatolicyzm
Katolicyzm orientalny
Ch. przedchalcedońskie
Anglikanizm
Luteranizm
Kalwinizm
Metodyzm
Baptyzm
Chrześcijaństwo ewangeliczne i ewangelikalne
Adwentyzm