Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
* ECCLESIA * SEMPER * REFORMANDA * EST *

 Tematy Magazynu SR  
Biblia
Dokumenty
Teologia
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Historia Kościoła
Ekumenizm
Debaty o Kościele
Duchowość
Komentarze do Psalmów
Religia - judaizm
Religia - islam
Kościół a nowe idee
Religia i kultura
Kościół w świecie
Kościół zwiastowania

 Menu Użytkownika  
Login:

Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się
(podajesz TYLKO login i adres e-mail)


 Zielonoświątkowcy i lustracja - odrzucona propozycja rozwiązania problemu
 Autor:  Redakcja Magazynu SR Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  29.09.2009 12:40
 Przeczytane:  7782 razy  

Prezentujemy dwa dokumenty opracowane przez grupę pastorów Kościoła Zielonoświątkowego. Statut Komisji Historycznej, która miała zostać powołana do zbadania agenturalnej przeszłości niektórych duchownych zielonoświątkowych w okresie PRL, oraz dokument: "Prawda, pamięć i przebaczenie. Kościół wobec współpracy duchownych z aparatem bezpieczeństwa PRL", na podstawie którego komisja miała dokonać oceny moralnej współpracy z bezpieką.  Oba dokumenty zostały jednak wycofane spod obrad Synodu Kościoła Zielonoświątkowego przez wnioskodawców, po tym jak uniemożliwiono wcześniejsze zapoznania się z nimi członków Synodu, oraz niedopuszczono do dyskusji nad zagadnieniem lustracji. Wnioskodawcy doszli do wniosku, że głosowanie Synodu nad przyjęciem lub odrzuceniem tego projektu w takich okolicznosciach traci sens.


czytaj dalej (5069 słów)
Skomentuj

 Oświadczenie Końcowe nt. Globalnej Anglikańskiej Przyszłości & Deklaracja Jerozolimska (GAFCON - Jerusalem 2008)
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  30.06.2008 02:24
 Przeczytane:  9550 razy  

Jako pierwsi prezentujemy tłumaczenie "Końcowego Oświadczenia nt. Globalnej Anglikańskiej Przyszłości" (Final Statement on the Global Anglican Future) oraz "Deklarację Jerozolimską" (The Jerusalem Declaration) wydane 28 czerwca 2008 w Jerozolimie przez reprezentantów konserwatywnego anglikanizmu (Globalna Anglikańska Konferencja Przyszłości - GAFCON) ws. kryzysu we Wspólnocie Anglikańskiej (Anglican Communion). Obydwa teksty o historycznym znaczeniu dokumentują przypieczętowanie schizmy w łonie światowego anglikanizmu.


czytaj dalej (1998 słów)
Skomentuj

 Kościół jako koinonia zbawienia - luteranie i katolicy o Kościele
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  17.03.2007 21:14
 Przeczytane:  9787 razy  
Zagadnienia eklezjologiczne stanowią kluczowy problem w dialogu luterańsko-rzymskokatolickim. Rozumieniu tajemnicy Kościoła, jego autorytetu, jedności, apostolskości i struktury poświęcone były bilateralne rozmowy teologiczne na płaszczyźnie międzynarodowej oraz regionalnej, szczególnie w Niemczech oraz w USA. Po euforii Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu nastąpił okres recepcji dokumentu, który nie wszędzie został przyjęty z równą uwagą. Mimo konsensusu w nauce o usprawiedliwieniu, która legła u podstaw rozłamu w XVI wieku, luteranie i katolicy wciąż nie mogą wspólnie przystępować do Eucharystii, a to ze względu na odmienne koncepcje eklezjologiczne. Dokument "Kościół jako koinonia zbawienia: jej struktury i posługa" jest efektem 10. rundy dialogu rzymskokatolicko-luterańskiego w USA, który podejmuje kolejne aspekty najtrudniejszej kwestii ekumenicznej – eklezjologię.

czytaj dalej (3695 słów)
Skomentuj

 Kairos - Wyznanie Winy
 Autor:  Kazimierz Bem Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  25.01.2007 15:51
 Przeczytane:  5771 razy  
Słowo kairos oznacza w Nowym Testamencie przełomowy czas decyzji. Taką również nazwę nosi ekumeniczna inicjatywa amerykańskich chrześcijan, którzy wzywają do zdecydowanego działania Kościołów wszędzie tam, gdzie z powodu amerykańskiej polityki zagranicznej dzieje się niesprawiedliwość. Czytelnikom Magazynu SR przedstawiamy polską wersję Wyznania Kairos, jednego z dwóch kluczowych dokumentów inicjatywy, w którym amerykańscy chrześcijanie wyznają grzech zaniedbania.

czytaj dalej (363 słów)
Skomentuj

 Deklaracja z Miśni - luteranie i anglikanie w dialogu
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  13.02.2006 23:18
 Przeczytane:  6274 razy  

Dialog luterańsko-anglikański ma długą historię. Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnych rozmów na płaszczyźnie lokalnej czy międzynarodowej Kościoły ewangelickie tradycji luterańskiej, jak i Kościoły anglikańskie nigdy nie podważały prawdziwości zwiastowanego Słowa Bożego w każdym z nich, ani nie poddawały jakimkolwiek wątpliwościom ważność sakramentów świętych. Początek zinstytucjonalizowanych rozmów na skalę globalną potwierdził oficjalnie przekonanie obu stron, że rozpoznają w sobie prawdziwe Kościoły, należące do tego samego, jedynego, świętego, katolickiego (powszechnego) i apostolskiego Kościoła.


czytaj dalej (1343 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 14.02 11:47 przez RevPAS

 "Mane nobiscum, Domine" - trwajmy w Eucharystii
 Autor:  Arkadiusz Klimczak Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  16.11.2004 23:14
 Przeczytane:  6083 razy  
Rok Eucharystii w Kościele rzymskokatolickim papież Jan Paweł II rozpoczął, skierowanym do wiernych, listem apostolskim „Mane nobiscum, Domine”. Proste słowa „Zostań z nami, Panie” zdają się przebijać ponad podziały konfesyjne i kierowane są do wszystkich chrześcijan bez względu na denominację religijną. List dotyczy Eucharystii, która jest bez wątpienia ośrodkiem życia każdego chrześcijańskiego Kościoła, jest zasadniczym centrum jego wiary i wszelkiej egzystencji. Eucharystia to przecież wspólnota Wieczerzy Pańskiej, która winna łączyć wszystkich przy Dziękczynieniu.

czytaj dalej (5440 słów)
Skomentuj

 Wyznanie Wiary z Belhar
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  24.07.2004 00:33
 Przeczytane:  4633 razy  
Głównym tematem rozpoczynającego się niebawem 24. Zgromadzenia Ogólnego Światowego Aliansu Reformowanego (WARC) w Accrze (Ghana) będzie niezwykle złożony problem globalizacji. Nie jest to pierwszy raz, gdy WARC zabiera głos w ważnych dla całego świata problemów. Podczas Zgromadzenia Ogólnego WARC w Ottawie w 1982 roku organizacja ta uchwaliła rezolucję, która napiętnowała praktykowany przez Kościół Holendersko-Reformowany (NGK – Nederduitse Gereformeerde Kerk) oraz Holenderski Kościół Zreformowany (NHK – Nederduitse Hervormde Kerk) w Afryce Południowej apartheid. Oprócz NGK w Południowej Afryce działa również Holendersko-Reformowany Kościół Misyjny (NGSK – Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk), Kościół kolorowej ludności, który na mocy obowiązującego apartheidu wyłonił się z NGK.

czytaj dalej (1578 słów)
Skomentuj

 Deklaracja z Barmen
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  24.05.2004 15:29
 Przeczytane:  5841 razy  
Czytelnikom EAI oraz Teologicznego Magazynu Ekumenicznego Semper Reformanda przedstawiamy tekst Deklaracji Barmen, która była manifestem niemieckich protestantów przeciwko ograniczaniu wolności Kościoła ewangelickiego w Trzeciej Rzeszy. W roku 2004 obchodzimy 70-lecie słynnej Deklaracji.

czytaj dalej (635 słów)
Skomentuj

 Ewangelicko-luterańskie rozumienie ekumenizmu
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  26.02.2004 13:03
 Przeczytane:  5077 razy  

21. listopada 2003 roku Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański Niemiec (VELKD) opublikował dokument pt. „Ewangelicko-luterańskie rozumienie ekumenii.” Tekst dokumentu, który zatwierdzono 21. listopada 2003 roku, powstał na zamówienie kierownictwa kościelnego VELKD w specjalnej grupie roboczej, składającej się z Komisji Ekumenicznej i Teologicznej VELKD. Czytelnikom Magazynu Semper Reformanda przedstawiamy tekst dokumentu w polskim przekładzie.

W pojęciu ekumenizmu istniejące na całym świecie chrześcijaństwo staje się tematem teologicznej refleksji oraz kościelnego działania. Chodzi przy tym zarówno o egzystencję Kościołów i chrześcijan jednego wyznania w różnych częściach ziemi, krajach i regionu, jak i również o egzystencję Kościołów i chrześcijan innych wyznań. Refleksja nad podstawami ekumenizmu ma wyjaśnić, jakie znaczenie dla nauki i życia Kościoła posiada chrześcijaństwo na całym świecie. Jeśli mamy zatem zastanawiać się nad ewangelicko-luterańskim rozumieniem ekumenizmu, to nie można tego dokonać z perspektywy poza- i ponadkonfesyjnej, lecz tylko z perspektywy luterańskiej. Określenie luterańskiego rozumienia ekumenizmu nie może być zatem przeprowadzone inaczej niż przez wykładnie luterańskiego symbolu wiary (Bekenntnis), w którym przez Kościoły luterańskie zobowiązująco zostało sformułowane to, czym jest nauka luterańska.


czytaj dalej (3785 słów)
Skomentuj

 Urząd biskupa w ramach apostolskości Kościoła - Deklaracja Luterańska
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  30.07.2003 19:31
 Przeczytane:  8987 razy  

Urząd biskupa w ramach apostolskości Kościoła

Deklaracja Luterańska 2002

Przedłożona Deklaracja jest wynikiem konsultacji luterańskich uczestników międzynarodowych dialogów ekumenicznych, w których partycypuje Światowa Federacja Luterańska. Konsultacja odbyła się na Malcie w dniach od 16. do 21. listopada 2002 roku. Jako pierwsi mamy zaszczyt zaprezentować czytelnikom Magazynu Ekumenicznego Semper Reformanda polską wersję Deklaracji o urzędzie biskupim i apostolskości Kościoła w ujęciu luterańskim.


czytaj dalej (4160 słów)
Skomentuj

 Zielonoświątkowcy o chrzcie
 Autor:  Adam Ciućka Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  23.07.2003 15:16
 Przeczytane:  12856 razy  

Stanowisko Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce w sprawie Chrztu Wiary i błogosławieństwa dzieci,
przyjęte 21 maja 2003 r.

Greckie słowo baptidzo oznacza myć, zanurzać i przeszło do terminologii chrześcijańskiej jako terminus technicus czynności związanej z aktem inicjacji chrześcijańskiej. Występuje w Nowym Testamencie ok. stu razy, wliczając w to również obmycia rytualne żydów, chrzest Jana Chrzciciela, chrzest w Duchu Świętym.


czytaj dalej (797 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 02.11 17:03 przez zbikar

 Deklaracja Utrechcka
 Autor:  Roman Zając Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  07.07.2003 09:29
 Przeczytane:  4662 razy  

DEKLARACJA UTRECHCKA BISKUPÓW KOŚCIOŁÓW STAROKATOLICKICH z 24 września 1889 roku

1. Zachowujemy starokościelną zasadę, wypowiedzianą przez św. Wincentego z Lerynu w zdaniu: Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est; hoc est etenim vere proprieque catholicum (Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane, to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie). Dlatego zachowujemy wiarę starego Kościoła tak, jak wyrażona ona została w ekumenicznych Symbolach i w powszechnie uznanych dogmatycznych orzeczeniach Soborów ekumenicznych niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia.


czytaj dalej (486 słów)
Skomentuj

 Polecamy  
Dekada Lutra

 Top 10  
Tytuł ArtykułuRanking
Inżynieria genetyczna - szanse i zagrożenia 12442
Św. Maria Magdalena 3863
Kim są zielonoświątkowcy? 2713
Zapomniany świat Amiszy 2569
Święty Marek Ewangelista 2505
Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha 2102
Święty Filip Apostoł 1713
Katolicka Nauka Społeczna - podstawowe założenia 1471
Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi 1350
Kościoły Koptyjskie w Egipcie 1276

 Chrześcijaństwo  
Katolicyzm
Prawosławie
Starokatolicyzm
Katolicyzm orientalny
Ch. przedchalcedońskie
Anglikanizm
Luteranizm
Kalwinizm
Metodyzm
Baptyzm
Chrześcijaństwo ewangeliczne i ewangelikalne
Adwentyzm