Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
* ECCLESIA * SEMPER * REFORMANDA * EST *

 Tematy Magazynu SR  
Biblia
Dokumenty
Teologia
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Historia Kościoła
Ekumenizm
Debaty o Kościele
Duchowość
Komentarze do Psalmów
Religia - judaizm
Religia - islam
Kościół a nowe idee
Religia i kultura
Kościół w świecie
Kościół zwiastowania

 Menu Użytkownika  
Login:

Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się
(podajesz TYLKO login i adres e-mail)


 Rok Benedykta XVI
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  07.05.2006 21:46
 Przeczytane:  9302 razy  

Już ucichły fanfary w związku z pierwszym jubileuszem pontyfikatu Benedykta XVI. Powróciliśmy do eklezjalnej codzienności: środowych audiencji generalnych i niedzielnych spotkań z papieżem na Anioł Pański. Zdawać by się mogło, że mamy chwilę wytchnienia przed pielgrzymką papieża do Polski i dobry czas na reflektowanie rocznego już pontyfikatu Benedykta. Pojawić się może jednak pytanie, czy rzeczywiście istnieje doskonały moment na spokojną ocenę pontyfikatu? W końcu świat, a wraz z nim cały Kościół żyje w nieustannym ruchu. Za parę tygodni papież przybędzie do ojczyzny wielkiego Poprzednika i znów nastanie sezon na wyścig porównań i pytań: ile jest Jana Pawła II w Benedykcie XVI? Czy nastąpiły zmiany na lepsze? Co naprawdę myśli nowy papież?


czytaj dalej (1028 słów) 3 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 05.06 17:28 przez katarzyna

 Ormiańscy katolicy i protestanci - część II
 Autor:  Mirosław Kropidłowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  07.05.2006 21:16
 Przeczytane:  6784 razy  

Od XIV wieku we Lwowie istniało ormiańskie arcybiskupstwo. Stojący na jego czele arcybiskup Mikołaj Torosowicz zgodził się w 1635 r związać formalnie unią z Rzymem. Nieco później, już pod koniec XVII wieku, również Ormianie z Siedmiogrodu przystąpili do unii wraz z biskupem Oxendiusem Verselesculem (1691-1715). Jednakże od 1715 r. podlegali już biskupom łacińskim i dopiero w 1930 r. Rzym zgodził się na stworzenie dla nich specjalnego ordynariatu w rumuńskiej Gherli, do którego w 1948 r. należało około pięć tysięcy wiernych. W 1925 r. Watykan utworzył również ordynariat ormiański dla 640 wiernych w Atenach.


czytaj dalej (2239 słów) 3 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 20.12 10:19 przez afik

 Nauka społeczna Kościoła rzymskokatolickiego - nowe wyzwania
 Autor:  Rolland Tetler Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  07.05.2006 20:20
 Przeczytane:  7698 razy  

Wiek XX, nazywany przez obu ostatnich papieży wiekiem totalitaryzmów, postawił przed Kościołem nie lada wyzwania. Ale myliłby się ten, kto źródła totalitaryzmu wywodziłby z ostatniego stulecia. Wielki spór społeczny toczy się od czasów Arystotelesa. Nowej jakości nadał mu średniowieczny filozof Ockham. Ostatecznego rozłamu między determinującym dobro wspólne poznaniem rzeczywistości a poznaniem subiektywnym, dokonał Kartezjusz i Kant. Najbliższy nam nurt filozoficzny – liberalizm - zradykalizował ich idee na gruncie społecznym: przeciwstawił pojęcie wolności dobru wspólnemu, a mechanizm demokratyczny ustanowił ponad miłość społeczną.


czytaj dalej (1574 słów)
Skomentuj

 Eschatologia mormonów
 Autor:  Maciej Lipiński Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  07.05.2006 19:23
 Przeczytane:  6101 razy  
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich posiada niezwykle ciekawą eschatologię. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że jest ona najciekawsza i najoryginalniejsza wśród eschatologii chrześcijańskich i parachrześcijańskich związków wyznaniowych. Jej wyjątkowość wynika choćby z dwukrotnego dzielenia ludzi na sprawiedliwych i niegodziwych oraz z rozdzielenia ich aż na trzy królestwa po Sądzie Ostatecznym.


czytaj dalej (776 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 14.02 22:48 przez badacz

 Niepokoje w Warszawie - 1861
 Autor:  Michał Monikowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  30.03.2006 23:40
 Przeczytane:  6171 razy  
W części piątej artykułu "Pierwsi, którzy zwali siebie Australijczykami" wspomniany został artykuł "Niepokoje w Warszawie" ("Die Unruhen in Warschau") opublikowany w Süd-Australische Zeitung Nr 3 z dnia 8 stycznia 1862 roku, a odnoszący się do sytuacji w Polsce na krótko przed wybuchem powstania styczniowego. Jego tekst zachowany jest na mikrofilmach Biblioteki Stanowej Południowej Australii w Adelaide. Poniżej prezentujemy ten artykuł w jego pełnym polskim tłumaczeniu wraz z dodatkowymi informacjami. Tekst ten publikujemy za zgodą Biblioteki Stanowej Południowej Australii w Adelaide.

czytaj dalej (2923 słów)
Skomentuj

 Psalm 24 - Pokolenie szukających Boga
 Autor:  Mirosław Kropidłowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  23.03.2006 23:49
 Przeczytane:  7089 razy  
Już od wielu lat w kościołach i w miejscach celebracji katolickich mszy i nabożeństw w Brazylii jedną z najczęściej śpiewanych pieśni jest ta zaczynająca się od słów: "Panie, któż wejdzie do sanktuarium, aby Cię wielbić? Ten kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania się ku próżności i potrafi kochać". Nie wiem, ilu ze śpiewających te słowa pieśni wie, że są one oparte właśnie na Psalmie 24, a wykorzystując słowa tego Psalmu ułożył je i nagrał, rozpowszechniając ją następnie po całej Brazylii, jeden z najbardziej znanych, przez jednych kochany, przez innych krytykowany, ksiądz Jonas (Jonasz) Abib. To właśnie ta kontrowersyjna postać pojawiła się w moich myślach, kiedy modląc się zastanawiałem, co napisać w niniejszym komentarzu do Psalmu 24.

czytaj dalej (1256 słów)
Skomentuj

 Co pomyślałem, gdy przeczytałem "Nierządnice" Tomasza Jaeschke
 Autor:  Jacek Konarski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  18.03.2006 13:44
 Przeczytane:  9511 razy  
Napisanie kilku słów w ramach refleksji po przeczytaniu Nierządnic Tomasza Jaeschke jest dla mnie prawdziwą przyjemnością. Piszę te słowa w okolicznościach, w których znalazłem się nie po raz pierwszy i już wiem – choć chciałbym, by było inaczej – że także nie po raz ostatni. Pozwolę więc sobie przedstawić ten powtarzający się schemat w czasowym trójwymiarze.

czytaj dalej (8367 słów)
Skomentuj

 Psalm 32 - Wyzwanie dla pobożnych
 Autor:  Tomasz Terlikowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  07.03.2006 22:27
 Przeczytane:  5634 razy  
To nie jest prosta modlitwa dla pobożnych chrześcijan, pochodzących z dobrych domów, wychowanych w wierze, którzy niewiele w życiu przeżyli prawdziwych wyzwań moralnych. "Faryzeusze", "dobrzy chrześcijanie" się w niej nie odnajdą. Bo oni, a w zasadzie my nie potrzebujemy lekarza, potrzebują go ci, co źle się mają. My uleczamy się sami, sami się usprawiedliwiamy, odpuszczamy sobie grzechy...

czytaj dalej (485 słów)
Skomentuj

 Psalm 33 - Psalm o prawych i sprawiedliwych
 Autor:  Kazimierz Bem Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  01.03.2006 12:55
 Przeczytane:  6899 razy  

Choć internetowa wyszukiwarka twierdziła, że parafia Mount Hollywood Congregational UCC jest bardzo blisko, nie wziąłem pod uwagę, że to Los Angeles i wszystko jest mniej lub bardziej daleko. W tę niedzielę wypadało święto Martin Luther Kinga Jr., pastora, przywódcy ruchu praw obywatelskich dla kolorowej ludności USA, symbolu tego, co może wiara w obronie prawa i sprawiedliwości.


czytaj dalej (506 słów)
Skomentuj

 Psalm 6 - Zbaw mnie przez łaskę swoją!
 Autor:  Mirosław Kropidłowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  01.03.2006 11:12
 Przeczytane:  24251 razy  
Boimy się śmierci. Śmierci naszej, naszych najbliższych, śmierci przyjaciół i znajomych, jakiejkolwiek śmierci. Wiemy doskonale, że człowiek przychodzi na ten świat, aby prędzej czy później go opuścić umierając. Nie ma nic bardziej pewnego w tym świecie, niezależnie od posiadanej wiary czy niewiary, aniżeli to, że człowiek rodzi się, aby umrzeć. Kiedyś poznałem w Angoli rzymskokatolickiego księdza o imieniu, które w tłumaczeniu na język polski brzmi: "Od śmierci nie ma ucieczki". Dane mu przez jego rodziców imię miało przypominać prawdę o ludzkim życiu, które zawsze kończy się śmiercią.

czytaj dalej (1760 słów)
Skomentuj

 Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha
 Autor:  Marek Kurkierewicz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  25.02.2006 22:17
 Przeczytane:  42266 razy  

O Immanuelu Kancie powiedziano, że dokonał "przewrotu kopernikańskiego" w filozofii; Karl Barth z kolei to współtwórca radykalnego przewrotu w teologii chrześcijańskiej. Zbadanie i porównanie systemów etycznych obydwu myślicieli jest więc zadaniem jak najbardziej celowym, a nawet pożądanym, ponieważ pozwala ustalić nie tylko różnice zarówno metodologiczne jak i merytoryczne, ale także paralele. Szczególnie jest to widoczne u Bartha, który dokonując nawrotu do ortodoksji nie zlekceważył tego, co w dziedzinę myśli ludzkiej wniósł racjonalista Kant.


czytaj dalej (4956 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 27.02 11:52 przez TD

 Psalm 4 - Modlitwa wieczorna
 Autor:  Ks.dr Piotr Ashwin-Siejkowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  18.02.2006 20:39
 Przeczytane:  9776 razy  
Autor tego psalmu, czy też pieśni wieczornej, stawia pytanie, na którego szukamy odpowiedź przez całe nasze życie: "któż nam szczęście ukaże?"

czytaj dalej (237 słów)
Skomentuj

 Polecamy  
Dekada Lutra

 Top 10  
Tytuł ArtykułuRanking
Inżynieria genetyczna - szanse i zagrożenia 12442
Św. Maria Magdalena 3863
Kim są zielonoświątkowcy? 2713
Zapomniany świat Amiszy 2569
Święty Marek Ewangelista 2505
Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha 2102
Święty Filip Apostoł 1713
Katolicka Nauka Społeczna - podstawowe założenia 1471
Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi 1350
Kościoły Koptyjskie w Egipcie 1276

 Chrześcijaństwo  
Katolicyzm
Prawosławie
Starokatolicyzm
Katolicyzm orientalny
Ch. przedchalcedońskie
Anglikanizm
Luteranizm
Kalwinizm
Metodyzm
Baptyzm
Chrześcijaństwo ewangeliczne i ewangelikalne
Adwentyzm