Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
* ECCLESIA * SEMPER * REFORMANDA * EST *

 Tematy Magazynu SR  
Biblia
Dokumenty
Teologia
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Historia Kościoła
Ekumenizm
Debaty o Kościele
Duchowość
Komentarze do Psalmów
Religia - judaizm
Religia - islam
Kościół a nowe idee
Religia i kultura
Kościół w świecie
Kościół zwiastowania

 Menu Użytkownika  
Login:

Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się
(podajesz TYLKO login i adres e-mail)


 100 lat polskiej liturgii w Kościele Mariawitów
 Autor:  Bartosz Łuczak Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  18.02.2008 19:29
 Przeczytane:  14057 razy  
Wśród licznych w ostatnich dwóch latach w Kościele Starokatolickim Mariawitów uroczystości jubileuszowych bez większego echa mija rocznica, która od samych początków mariawityzmu jako niezależnego ruchu wyznaniowego bardzo istotnie wpłynęła na jego ideologiczną tożsamość.

czytaj dalej (1319 słów)
Skomentuj

 Matka mojego Pana. Refleksja nad Miriam na podstawie wstępu do Ew. wedlug Łukasza
 Autor:  Wojciech Gajewski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  09.02.2008 14:59
 Przeczytane:  12506 razy  
Łukasz jako jedyny z grona czterech ewangelistów opisał wydarzenia, znajdujące się w bezpośrednim związku z narodzinami Jana, zwanego później Chrzcicielem, oraz Jezusa Chrystusa. Dotarł do źródeł, rozmawiał z bezpośrednimi świadkami wydarzeń, wysłuchał wspomnień, a w prologu zapisał: postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się w prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. (1:3-4 BW). W ten sposób i my możemy przekonać się, że przedstawiona przez niego historia to nie licentia poetica, ale fakty mające miejsce w konkretnej przestrzeni i czasie (por. 3:1-2).

czytaj dalej (6369 słów) 2 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 17.04 00:20 przez matol

 Słowo wstępne o staroobrzędowcach
 Autor:  Tatiana Łuksza Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  31.10.2007 16:00
 Przeczytane:  15807 razy  
Staroobrzędowcy oddzielili się od rosyjskiego Kościoła prawosławnego w połowie XVII wieku. Bezpośrednią przyczyną tego rozłamu były reformy liturgiczne wprowadzane od 1653 r. przez patriarchę Nikona, przy poparciu cara Aleksego. Reformy wywołały oburzenie najpierw u konserwatywnej części duchowieństwa, później u wiernych, a z czasem doprowadziły do schizmy wewnątrz rosyjskiego prawosławia [1].

czytaj dalej (1399 słów) 2 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 12.11 19:24 przez awakum

 Ordynacja kobiet w Kościołach Światowej Federacji Luterańskiej
 Autor:  Aldona Karska Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  28.10.2007 19:56
 Przeczytane:  13220 razy  
Rok temu, podczas otwarcia XV Forum Kobiet Luterańskich, bp Mieczysław Cieślar przekazując pozdrowienia Biskupa Kościoła – ks. Janusza Jaguckiego, przekazał też jego prośbę, aby Forum zajęło stanowisko wobec kwestii ordynacji kobiet w naszym Kościele. Uczestniczki Forum wyraziły radość z powodu zainteresowania się władz Kościoła kwestią ordynacji kobiet, jako że od wielu lat temat ten jest jakby odsuwany na bok.

czytaj dalej (1778 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 13.06 15:58 przez moniazuber

 Spór o sensowność języka religii
 Autor:  Andrzej Grzegorczyk Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  26.10.2007 21:30
 Przeczytane:  10735 razy  
Bóg istnieje to podstawowe twierdzenie teizmu, które, jak się wydaje, dla każdego wierzącego jest zasadne na mocy samego faktu istnienia wierzeń religijnych. Jednak nie wszyscy podzielają ten pogląd, stąd też konflikt o sens oraz sedno religii. XX-wieczna filozofia w dużej mierze przyczyniła się do zmiany płaszczyzny tej debaty. Dyskusja z płaszczyzny ideologicznej przeniosła się na grunt samego języka, w którym wyrażane są nasze przekonania religijne. I choć dla ludzi wierzących problem ten może wydawać się marginalny, to należy sobie uświadomić, iż istnieje pewne niebezpieczeństwo.

czytaj dalej (4176 słów)
Skomentuj

 Wpływ wypraw krzyżowych na relacje między Kościołem Wschodnim a Zachodnim: Doczesny wymiar wypraw krzyżowych - część VI
 Autor:  Jakub Bartoszewski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  17.10.2007 21:34
 Przeczytane:  15288 razy  
Pobudką organizowania wypraw krzyżowych było ocalenie chrześcijaństwa wschodniego. (1) Kiedy wyprawy dobiegły końca, całe chrześcijaństwo wschodnie znajdowało się pod panowaniem muzułmańskim. W chwili, gdy papież Urban II wygłaszał swoje wielkie kazanie, a papież Pius II wzywał do ostatniej krucjaty, wyznawcy islamu przekraczali już Dunaj. Z perspektywy historycznej cały ruch krucjatowy wydaje się kompletnym fiaskiem. Dzięki zakrawającemu na cud sukcesowi pierwszej wyprawy krzyżowej powstały na Bliskim Wschodzie państwa frankońskie. Sto lat później, gdy zguba ich wdawała się być oczywista, trzecia wyprawa z godnym podziwu poświęceniem podtrzymała ich egzystencję o następne sto lat.(2)

czytaj dalej (2853 słów) 2 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 19.12 19:29 przez mala

 Pobożność ludowa, jako determinant konsolidacji tożsamości wyznaniowej
 Autor:  Arkadiusz Klimczak Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  06.08.2007 10:39
 Przeczytane:  10535 razy  
Gdyby zapytać przypadkowo napotkanego ewangelika, z czym kojarzy mu się typowo polski katolicyzm, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż usłyszymy, że ze szczególnym rodzajem pobożności maryjnej. Skojarzeniom tym sprzyja maj – okres poświęcony Matce Bożej - miesiąc nabożeństw odprawianych w kościołach, czy przy przydrożnych kapliczkach. Nabożeństwa te są wyrazem pobożności ludowej, które chciałbym uczynić przedmiotem refleksji niniejszego tekstu.

czytaj dalej (1615 słów)
Skomentuj

 Wschodnie płuco liturgii mariawitów
 Autor:  Tomasz D. Mames Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  24.04.2007 21:12
 Przeczytane:  11595 razy  

Na temat rytów liturgicznych funkcjonujących w Kościele mariawitów pisano niewiele. Dotychczasowe, z resztą bardzo lakoniczne, opracowania liturgiki mariawitów, ograniczają swoje pole badawcze tylko do główne rytu, wyrosłego z rzymskokatolickiej liturgii trydenckiej. Stąd też można wysnuć mylny wniosek, iż mariawici, na przestrzeni ponad stulecia samodzielności wyznaniowej, sprawowali tylko liturgię jednego obrządku.


czytaj dalej (2371 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 19.12 19:36 przez mala

 John Hick i weryfikacja eschatologiczna
 Autor:  Andrzej Grzegorczyk Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  24.04.2007 16:01
 Przeczytane:  9741 razy  
Często ludzie w swej wierze oczekują pewnego empirycznego potwierdzenia. Tym znakiem, który miałby umocnić ich w poglądach dotyczących wiary, miały by być różne "dowody" na to, że Bóg istnieje. Bo jeśli by się to dało udowodnić, wtedy ich wiara byłaby niepodważalnie zasadna. I choć XX-wieczna filozofia oraz teologia odrzuciły sensowność tych "dowodów" [1] to, jak się okazuje, część środowiska wciąż poszukuje "złotego środka", wysuwając inne postulaty na rzecz obrony teizmu. Warto przybliżyć poglądy jednego z tych teologów, który apeluje o "eschatologiczną weryfikację" teologicznych dociekań.

czytaj dalej (1204 słów)
Skomentuj

 Teologia świętego spokoju
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  21.04.2007 19:15
 Przeczytane:  7408 razy  
Stwierdzenie, że chrześcijaństwo jest symfoniczne, czy po prostu różnorodne jest truizmem, którego nie sposób zanegować. Różnobarwność chrześcijaństwa wynika z bogactwa Ewangelii, z jej uniwersalnego posłannictwa i różnych sposobów przepowiadania. Zwiastowanie Dobrej Nowiny nie jest celem w samym sobie, nie jest duchową terapią dla roztargnionych zmysłów, ani psychologicznym panaceum dla rozmytych horyzontów, ale wypełnia się i spełnia w głoszeniu Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Teologia, która nie jest nauką o Bogu, a ludzkim słowem o Słowie, a zatem i niedoskonałą próbą "dotknięcia" się świętych tajemnic, nie jest jednak konglomeratem religijnych supermarketów, ani też inwentarzem, który należy sobie bezwzględnie przyswoić. Teologia jest zawsze służebnicą Prawdy, a ta dla chrześcijan w pełni ucieleśniła się w Chrystusie.

czytaj dalej (801 słów)
Skomentuj

 Wołanie o nową Reformację - teologia postępowa
 Autor:  Lucas P. Skurczyński Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  21.04.2007 19:08
 Przeczytane:  7872 razy  
Teologia postępowa nie ma dobrej prasy w Polsce. Można by nawet powiedzieć, że nie ma żadnej prasy. W świadomości publicznej nie istnieje, a jeśli bywa o niej mowa, to najczęściej jest ona traktowane z ironią, żartobliwie, jak brzydkie kaczątko. Z jednej strony fakt ten nie powinien zadziwiać. Zainicjowane zmiany przez Sobór Watykański II nie dotarły do Polski, a w Kościołach protestanckich najczęściej cytowanym teologiem pozostaje nadal Karl Barth.

czytaj dalej (1106 słów) 5 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 06.11 11:44 przez darqha

 Filozofia w teologii bizantyjskiej
 Autor:  Jakub Bartoszewski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  21.04.2007 01:36
 Przeczytane:  7595 razy  
Niniejszy temat zrodził się w trakcie studiowania teologii okresu bizantyjskiego. Oczywiście wielu mogłoby powiedzieć, idąc za Ockhamem, że jest to mnożenie bytów, ale czy rzeczywiście takowe stwierdzenie byłoby uzasadnione? W kontekście tego można by postawić jeszcze inne pytanie: co jest warunkiem sine qua non niniejszego tematu? Teologia czy może filozofia?

czytaj dalej (2782 słów)
Skomentuj

 Polecamy  
Dekada Lutra

 Top 10  
Tytuł ArtykułuRanking
Inżynieria genetyczna - szanse i zagrożenia 12442
Św. Maria Magdalena 3863
Kim są zielonoświątkowcy? 2713
Zapomniany świat Amiszy 2569
Święty Marek Ewangelista 2505
Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha 2102
Święty Filip Apostoł 1713
Katolicka Nauka Społeczna - podstawowe założenia 1471
Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi 1350
Kościoły Koptyjskie w Egipcie 1276

 Chrześcijaństwo  
Katolicyzm
Prawosławie
Starokatolicyzm
Katolicyzm orientalny
Ch. przedchalcedońskie
Anglikanizm
Luteranizm
Kalwinizm
Metodyzm
Baptyzm
Chrześcijaństwo ewangeliczne i ewangelikalne
Adwentyzm