Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
* ECCLESIA * SEMPER * REFORMANDA * EST *

 Tematy Magazynu SR  
Biblia
Dokumenty
Teologia
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Historia Kościoła
Ekumenizm
Debaty o Kościele
Duchowość
Komentarze do Psalmów
Religia - judaizm
Religia - islam
Kościół a nowe idee
Religia i kultura
Kościół w świecie
Kościół zwiastowania

 Menu Użytkownika  
Login:

Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się
(podajesz TYLKO login i adres e-mail)


 Konklawe według Universi Dominici Gregis
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  04.04.2005 01:30
 Przeczytane:  5822 razy  

Jeszcze do III wieku biskupa Rzymu wybierało duchowieństwo miasta, biskupi z sąsiednich miejscowości, a także lud rzymski. W miarę upływu czasu pozycja ludu spadała, począwszy od zastosowania zwykłej aklamacji aż do całkowitego usunięcia roli świeckich przy wyborze papieża rzymskiego. Dziś nowego papieża wybierają kardynałowie (dawniej członkowie rzymskiego kleru) zbierający się w Kaplicy Sykstyńskiej, oddzieleni od świata zewnętrznego – stąd też nazwa konklawe, która oznacza tyle co "pod kluczem" (łac. cum clave).


czytaj dalej (927 słów)
Skomentuj

 Odszedł ojciec
 Autor:  Tomasz Terlikowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  03.04.2005 21:32
 Przeczytane:  4819 razy  

Jan Paweł II nie żyje. Dobiegł końca jeden z najdłuższych pontyfikatów w historii Kościoła. W niebie pojawił się nowy święty. Kiedy chce się płakać niewiele można powiedzieć. Przez łzy mówi się źle. Rozpacz przysłania ostrość widzenia. Ale w tej sytuacji trzeba, można płakać. Gdy umiera Ojciec, a dla wielu, by nie powiedzieć dla wszystkich katolików w Polsce, i wielu na świecie, Jan Paweł II był jak ojciec, nie dyskutuje się o niunsach, ale się płacze.


czytaj dalej (101 słów)
Skomentuj

 Jan Szkot Eriugena - geniusz epoki karolińskiej
 Autor:  Dorota Walencik Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  23.03.2005 20:04
 Przeczytane:  8156 razy  

Są myśliciele, których dzieła są aktualne dla każdej epoki, a aparat pojęć stosowany przez wszystkich późniejszych bez względu na zmiany zachodzące w świecie. Są też tacy, którzy zdecydowanie nie trafiają w epokę, odkryci bywają później, a ich dzieła wykraczają daleko poza horyzont. Do takich myślicieli zaliczyć można Jana Szkota Eriugunę. Urodził się najprawdopodobniej w I ćwierćwieczu IX w. w Irlandii, na co wskazuje pleonazm Scottus Eriugena.


czytaj dalej (1151 słów)
Skomentuj

 Katolicka Nauka Społeczna - podstawowe założenia
 Autor:  Katarzyna Komorowska Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  15.03.2005 10:23
 Przeczytane:  31892 razy  
Mogłoby się wydawać, że zagadnienia dotyczące katolickiej nauki społecznej (KNS) są powszechnie znane, przynajmniej w ogólnym zarysie. Okazuje się jednak, że już sama próba zdefiniowania pojęcia KNS może stanowić pewien problem. Zdarza się, że bywa ono różnie rozumiane, czasem nieprawidłowo lub w sposób niepełny. W praktyce wygląda to często tak, że termin "katolicka nauka społeczna" stosowany jest zamiennie z terminem "społeczne nauczanie Kościoła", niekiedy też głos Kościoła w sprawach społecznych oceniany jest jako wtrącanie się w politykę, a co niektórzy twierdzą, że kierują się w życiu zasadami KNS, a w gruncie rzeczy niewiele rozumieją z jej istoty. Czym więc jest katolicka nauka społeczna i jak należy ją interpretować?

czytaj dalej (673 słów)
Skomentuj

 Kościół Prawosławny w Chinach
 Autor:  Mirosław Kropidłowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  11.03.2005 01:55
 Przeczytane:  4171 razy  
O początkach prawosławia w jednej z najstarszych cywilizacji świata można mówić dopiero od 1686 roku, kiedy to do Chin przybyła wynajęta do  przybocznej straży chińskiego cesarza grupa rosyjskich kozaków. Przywieźli oni ze sobą kapelana, o. Maksymosa Leontiewa, który zbudował w Pekinie pierwszy kościół prawosławny na terenie Chin. Potomkowie kozaków często asymilowali się z miejscową ludnością, ale dalej wyznawali wiarę swoich ojców, tworząc zalążek Kościoła prawosławnego w Chinach. To oni budowali kolejne, nowe cerkwie i tłumaczyli na język chiński liczne teksty liturgiczne.

czytaj dalej (336 słów)
Skomentuj

 Święty Maciej - "Trzynasty" Apostoł
 Autor:  Dorota Walencik Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  22.02.2005 01:30
 Przeczytane:  15676 razy  
Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Piotr zdecydował, że miejsce zmarłego zdrajcy powinien zająć ktoś, kto chodził z Jezusem od samego początku Jego działalności. Z dwóch wytypowanych uczniów los wyciągnął Macieja i to on uzupełnił grono Dwunastu. Dla Piotra, jak i wcześniej dla Jezusa, liczba dwanaście była symbolem plemion Izraela wywodzących się z synów Jakuba. Kolegium złożone z Dwunastu po Zesłaniu Ducha Świętego kierowało życiem wspólnoty jerozolimskiej, chociaż sądząc z Dziejów Apostolskich najbardziej znaczące było trio złożone z Piotra, Jana oraz Jakuba zwanego „bratem Pańskim”. To właśnie ten ostatni, mimo, że nie należał do Dwunastu stał się przywódcą gminy jerozolimskiej.

czytaj dalej (333 słów)
Skomentuj

 Karl Rahner: simul iustus et peccator w teologii rzymskokatolickiej?
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  14.02.2005 18:43
 Przeczytane:  9363 razy  
Nauka o usprawiedliwieniu łączy luteranów i rzymskich katolików? Tak przynajmniej uważają zwolennicy Wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu podpisanej w 1999 roku w Augsburgu przez Światową Federację Luterańską oraz Kościół Rzymskokatolicki. Wielu teologów, ewangelickich, jak i rzymskokatolickich, wciąż ze sceptycyzmem odnosi się do Wspólnej Deklaracji (GE), argumentując, że dokument jest minimalistyczny i w sposób niekonsekwentny analizuje naukę o usprawiedliwieniu. Jeszcze przed Soborem Watykańskim II teolog katolicki ks. Hans Küng napisał słynną książkę Usprawiedliwienie, ustosunkowując się do soteriologii Karola Bartha. Ten napisał Küngowi, że jeśli taka jest nauka Kościoła Rzymskiego w kwestii usprawiedliwienia, to on gotów jest udać się na pielgrzymkę do kościoła St Maria Maggiore w Trydencie i wyznać na kolanach: Patres peccavi!

czytaj dalej (2086 słów)
Skomentuj

 "Technologiczny buddyzm" - czyli podstawy wiary i praktyki scjentologów
 Autor:  Michał Monikowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  13.02.2005 15:02
 Przeczytane:  18703 razy  
Licząca sobie trochę ponad pół wieku scjentologia budzi szereg ostrych kontrowersji. Co prawda fala największych ataków na nią zdaje się obecnie słabnąć, wciąż jednak jest ona ofiarą wielu nieporozumień. Według jednych nie jest ona w ogóle religią. Inni mylą scjentologów z chrześcijańskimi scjentystami. Dyskusje dotyczące scjentologii pełne są opinii, mało jest w nich jednak… samej scjentologii. Poniższy tekst stanowi wprowadzenie - w prostych słowach - do podstaw scjentologicznej wiary i praktyki.

czytaj dalej (3045 słów) 2 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 26.01 01:13 przez montsegur

 Jezus i Kriszna - Absolut Darczyńcą i Ofiarodawcą siebie
 Autor:  Jan Paweł Skupiński Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  09.02.2005 13:27
 Przeczytane:  10249 razy  
Osoba rozpoczynająca swą edukację teologiczną konfrontowana jest z innymi kulturami religijnymi, wierzeniami i światopoglądami, co prowadzić może do pewnych problemów, jeśli uwzględnimy spoglądanie przez pryzmat koncepcji i wizji utartych na gruncie chrześcijańskim. Może to uniemożliwiać przyswojenie treści obcych i dojrzenia ich sedna. Nie mniej jednak w każdym z nas istnieje skłonność, by znaleźć wspólny język z nieznanymi, spotkać się z nimi na gruncie wspólnego dyskursu.

czytaj dalej (3598 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 02.06 11:30 przez tadek

 Powszechne kapłaństwo i ordynacja w ewangelickim rozumieniu - dokument VELKD
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  19.01.2005 20:13
 Przeczytane:  6595 razy  

W październiku 2004 roku Konferencja Biskupów Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec (VELKD) przyjęła tekst pt. Powszechne kapłaństwo, ordynacja i powołanie do misji według ewangelickiego rozumienia (Allgemeines Priestertum, Ordination und Beauftragung nach evangelischem Verständnis). Tekst dokumentu został opracowany przez Izbę Teologiczną VELKD w 2002 roku. Konferencja Biskupów przyjęła tekst zaaprobowany przez większość Izby. Votum separatum zgłosiła prof. Dorothea Wendebourg, przewodnicząca Izby, której stanowisko zostało dodane do oficjalnego wydania tekstu VELKD. Dokument przypomina ewangelickie rozumienie ordynacji i powszechnego kapłaństwa w świetle zmieniających się uwarunkowań, w jakich działa Kościół, oraz dyskusji ekumenicznych, w jakie zaangażowane są Kościoły luterańskie na całym świecie. Ponieważ dokument jest ważnym przyczynkiem do dyskusji ekumenicznej i wzbudzającym ponadto liczne kontrowersje przedstawiamy Czytelnikom Magazynu SR krótkie omówienie tekstu.


czytaj dalej (1185 słów)
Skomentuj

 Jan Chryzostom - złote usta
 Autor:  Arkadiusz Klimczak Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  17.01.2005 21:52
 Przeczytane:  4274 razy  

Największy kaznodzieja Kościoła Wschodu, biskup Konstantynopola, twórca liturgii Eucharystii odprawianej w Kościele Wschodnim niemal przez cały rok. Zaraz obok św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza Teologa uznawany jest za jednego z Ojców Kościoła. Dzięki swym wyjątkowym zdolnościom krasomówczym zyskał przydomek „Złotousty”. Mowa o Janie Chryzostomie, patronie kaznodziejów.


czytaj dalej (748 słów)
Skomentuj

 Kontekst Wcielenia - Kontekst Wiary
 Autor:  Ks.dr Piotr Ashwin-Siejkowski Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  14.01.2005 19:41
 Przeczytane:  7028 razy  

Jak wyglądałaby nasza kultura, historia i szanse na osiągniecie nieprzemijającego szczęścia bez Bożego Wcielenia? Czy obecne, tak często traktowane jako coś „normalnego” podejście do Tajemnicy Wcielenia nie przysłania nam głębokiego znaczenia inkarnacji? Co zmieniło Wcielenie Chrystusa w kondycji rzeczywistości, w której żyjemy, tak w naszym prywatnym życiu, jak i globalnie – w świecie pełnym niesprawiedliwości, ran, ale i nadziei? Spójrzmy dokładniej na czas i kulturę, w której narodził się Chrystus, zanim choćby po części spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.


czytaj dalej (2836 słów)
Skomentuj

 Polecamy  
Dekada Lutra

 Top 10  
Tytuł ArtykułuRanking
Inżynieria genetyczna - szanse i zagrożenia 12266
Św. Maria Magdalena 3818
Kim są zielonoświątkowcy? 2685
Zapomniany świat Amiszy 2543
Święty Marek Ewangelista 2475
Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha 2075
Święty Filip Apostoł 1692
Katolicka Nauka Społeczna - podstawowe założenia 1452
Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi 1337
Kościoły Koptyjskie w Egipcie 1263

 Chrześcijaństwo  
Katolicyzm
Prawosławie
Starokatolicyzm
Katolicyzm orientalny
Ch. przedchalcedońskie
Anglikanizm
Luteranizm
Kalwinizm
Metodyzm
Baptyzm
Chrześcijaństwo ewangeliczne i ewangelikalne
Adwentyzm