Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
* ECCLESIA * SEMPER * REFORMANDA * EST *

 Tematy Magazynu SR  
Biblia
Dokumenty
Teologia
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Historia Kościoła
Ekumenizm
Debaty o Kościele
Duchowość
Komentarze do Psalmów
Religia - judaizm
Religia - islam
Kościół a nowe idee
Religia i kultura
Kościół w świecie
Kościół zwiastowania

 Menu Użytkownika  
Login:

Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się
(podajesz TYLKO login i adres e-mail)


 Święty Filip Apostoł
 Autor:  Dorota Walencik   
 Data:  02.05.2005 14:06
 Przeczytane:  36759 razy  
Ewangelie wymieniają Go w gronie Dwunastu. Więcej informacji przekazuje o Nim tekst Janowy. Wynika z niego, że Filip pochodził – tak jak dwaj pierwsi powołani apostołowie i bracia Szymon Piotr i Andrzej – z Betsaidy. Jezus powołał Filipa słowami „Pójdź za mną” następnego dnia po powołaniu Szymona i Andrzeja. Już przekonany Filip przyprowadza do Jezusa Natanaela wyznając, że znalazł Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy. Na wątpliwość Natanaela „Czyż może  być co dobrego z Nazaretu” odpowiada prosto: „Chodź i zobacz”.

Jezus wystawia Filipa na próbę nad Jeziorem Genezaret, pytając o to, skąd kupić chleba dla nakarmienia ludzi, którzy za nim przyszli. Wydaje się, że Filip próby pozytywnie nie przeszedł. Właściwa odpowiedź powinna chyba brzmieć: Panie, Ty dasz im jeść. Zamiast tego odpowiedział, że i dwieście denarów (czy taką kwotą grono najbliższych Jezusowi wtedy dysponowało?) nie wystarczy na zakup chleba. Następnie widzimy Filipa, do którego zgłaszają się Grecy przybyli na święto Paschy do Jerozolimy, by oddać pokłon Bogu (czyżby byli to nawróceni na judaizm konwertyci z pogaństwa?) z prośbą o zobaczenie Jezusa (może usłyszeli o Nim w związku z triumfalnym wjazdem do Jerozolimy). Ostatni fragment Ewangelii, w którym Filip jest wymieniony imiennie, dotyczy jego prośby skierowanej do Jezusa na krótko przed wydarzeniem męki o pokazanie uczniom Ojca. I Jezus odpowiada Filipowi: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”.

Dzieje Apostolskie imiennie wspominają Filipa Apostoła tylko raz jako trwającego na modlitwie wraz z innymi po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Tradycja podaje, że Filip głosił Ewangelię w krainie Partów, Grecji, Scytii, Lidii, Frygii, Azocie. Tam miał ponieść śmierć męczeńską, będąc powieszonym na krzyżu i ukamienowanym.

W II wieku pojawiły się pisma w grupach gnostyckich  przypisywane apostołowi Filipowi. Jedno z takich pism – Ewangelia według św. Filipa – została odnaleziona w Nag Hammadi. Odnaleziony tekst został zapisany w języku koptyjskim jako tłumaczenie z greki. Jest to zbiór luźnych wypowiedzi i rozważań w rodzaju: „Światło i ciemność, życie i śmierć, prawe i lewe są sobie braćmi, nie można oddzielić ich od siebie. Dlatego ani dobrzy nie są dobrymi, ani źli złymi, ani żywi nie żyją, ani umarli nie zmartwychwstają. Dlatego każdy z nich powróci znowu do swego stanu pierwotnego. Wyniesieni zaś ponad świat są nierozerwalni, są wieczni” [1] – przypominających nieco apokryficzną Ewangelię Tomasza.

Filip w Ewangelii Janowej często występuje w towarzystwie Andrzeja – brata Piotrowego. Natomiast święto obchodzi wspólnie z innym apostołem – Jakubem Młodszym. Początkowo obchodzono je w Kościele Zachodnim 1 maja, lecz po ustanowieniu w 1955 roku tego dnia świętem ku czci św. Józefa Robotnika, Kościół Rzymskokatolicki przesunął je na 11 maja, a w roku 1969, po reformie kalendarza, wyznaczono je na 3 maja (i tak obchodzi je Kościół Ewangelicko-Augsburski). Natomiast z uwagi na fakt, że 3 maja jest w Polsce świętem Matki Bożej Królowej Polski, katolicy w naszym kraju wspominają św. Filipa i św. Jakuba Młodszego 6 maja. Kościół Wschodni wspomina świętego Filipa 14/27 listopada oraz 30 czerwca/13 lipca jako Sobór dwunastu apostołów.

Dorota Walencik

Przypisy:

[1] Apokryfy Nowego Testamentu t.1 pod red. ks. Marka Starowiejskiego, TN KUL Lublin 1986, str. 134-137. Odnośniki  
 • Więcej autorstwa Dorota Walencik
 • Więcej z sekcji Kościół zwiastowania

 •  Opcje Artykułu  
 • Wyślij Znajomemu
 • Wersja Do Wydruku


 • Święty Filip Apostoł | 1 komentarzy | Załóż Konto
  Komentarze należą do osób, które je zamieściły. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść.
  Święty Filip Apostoł
  Autor: Rafamael dnia 30.05.2006 20:16
  Poza Ewangelią Filipa z Nag Hammadi, którą często się cytuje i którą Brown wykorzystał do swojej powieśći "Kod da Vinci" jest jeszcze jedna Ewangelia Filipa, ale znana jest jedynie w małym fragmencie. Podobne relacje imienne dotyczą wielu pozostałych pism apokryficznych - Apokalipsy Piotra, Apokalipsy Pawła, Ewangelii według Egipcjan itp. - wszystkie one mają również wersje w kodeksach z Nag Hammadi. Pozdrawiam. Raf

  ---
  "Wszystkie przenośnie są imionami dobra i zła: nie przemawiają one, przyzywają tylko. Głupcem ten, kto chce od nich wiedzy." Tako rzecze Zaratustra (Nietzsche)

  [ Odpowiedz ]