Przypowieść o synu marnotrawnym wg. Benedykta XVI - rebelia wobec Boga i nawrócenie

04.04.2007 22:29

Zamieścił: Dario

Kazanie o dyktaturze relatywizmu, które było ostatnią homilią wygłoszoną przez kardynała Josepha Ratzingera komentowane było na całym świecie. Wymowny symbol Kościoła miotanego falami współczesnych niepokojów, znany już w twórczości patrystycznej, choćby u św. Hipolita [1], okazał się ponadczasowy. Wyzwania stojące przed Kościołem, stopniowe zanikanie autorytetu Ewangelii powoduje podmycie i erozję fundamentów wiary.

Nieposkromiona wolność – daleka od ewangelicznej wolności – staje się powodem duchowej dekompozycji człowieka i – paradoksalnie – utrudnia dialog ze zmieniającym się światem.

Tak w skrócie można przedstawić słynne kazanie kardynała Ratzingera, które w wielu kwestiach zostaje rozwinięte w słynnym przemówieniu na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Wątek kryzysu współczesnego świata nieustannie przewija się przez rozważania papieskie i obecny jest również w jego najnowszej książce "Jezus z Nazaretu", także we fragmencie traktującym o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32). Nie jest ona oficjalnym, uzbrojonym w autorytet Kościoła dokumentem, ani też formą papieskiego nauczania, ale świadectwem wiary chrześcijanina Ratzingera, choć trudno w perspektywie już dwóch lat pontyfikatu papieża z Niemiec, oddzielić jedną osobę od instytucji.

+++

Zaraz na początku rozdziału Benedykt przypomina "tematykę dwóch braci" przewijającą się przez Pismo Święte – Kain i Abel, Ezaw i Jakub, a teraz marnotrawny syn, który zaprzepaścił samego siebie, i wierny syn, który pozostał przy ojcu, wykonując wszystkie jego polecenia. Pierwszy z nich ucieka z domu ojca, zachłysnął się wolnością – wybywa w daleki świat, chce żyć pełnią życia, brać je garściami, łapczywie i bez miary. Drugi posłusznie zostaje. Czy trudno nam właśnie w tym miejscu – pyta Benedykt – dostrzec także ducha współczesnej rebelii przeciwko Bogu i bez Boga?

Człowiek – podkreśla Ratzinger – żyje w nieustannym kłamstwie, gdy darowaną mu wolność rozumie jako radykalną samowolę. Prowadzi go ona do zatracenia, do dramatycznego upadku, do sytuacji odczłowieczenia – co wymownie pokazuje przypowieść we fragmencie, mówiącym o tym, że marnotrawny syn zazdrości nawet świniom ich pokarmu. Istnieje jednak łaskawa, nienarzucająca się i nieskończona miłość ojca, który czeka. Do niego prowadzi nawrócenie "obejmujące ból oraz wewnętrzne oczyszczenie".

W rozpostartych ramionach ojca przyjmującego marnotrawnego syna, Benedykt XVI widzi bezwzględną miłość Boga i ilustruje ją przy pomocy słów Ojców Kościoła, dla których marnotrawny syn to nie kto inny, jak cała ludzkość, która zbłądziła, odstąpiła lub po prostu zapomniała o swoim Stwórcy. Papież przypomina, że w patrystycznych świadectwach wyciągnięte ręce ojca i wreszcie samo objęcie upadłego syna oznaczały ogarnięcie człowieka przez Chrystusa, osłonięciem go płaszczem łaski i wybaczenia. Z kolei św. Ireneusz w Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym widzi ramiona Boga Ojca, którymi ten przyjmuje człowieka, takiego, jakim jest.

Jest jeszcze jeden element – bunt syna sprawiedliwego, który wyrzuca ojcu, że ponad miarę okazał serce bratu i wyprawia ucztę na jego cześć, jako dziękczynienie (Eucharystia!) za powrót (nawrócenie). W goryczy Bożej łaskawości – wyjaśnia Benedykt – jasna staje się wewnętrzna gorycz okazanego posłuszeństwa, które pokazuje jednak swoje granice. Wierny syn też by chciał wybyć w wielki świat. Być może istnieje jakaś cicha zazdrość o to, co marnotrawny mógł przeżyć. Nie dane było mu odbycie tej podróży, która oczyściła młodszego brata i pozwoliła mu poznać, czym jest wolność i czym jest synostwo. Także on potrzebuje drogi, którą może znaleźć, gdy po prostu przyznają Bogu rację i jego święto uznają również za swoje. Tym podobieństwem Ojciec woła do nas przez Chrystusa, nas, którześmy pozostali w domu, abyśmy się również prawdziwie nawrócili i cieszyli się wiarą.

Dariusz Bruncz

Przypis:

[1] Jacobi, Gerhard: Kybernesis im Neuen Testament und heute. W: Bauer, W/ Heeger, H/ Hübner, F/ Zimmermann, W (Hgsb): Ich glaube eine heilige Kirche. Festschrift für D. Hans Asmussen zum 65. Geburtstag, Stuttgart/Berlin 1956, S. 47 - chodzi o komentarz do Iz 18,1 n.

:: Więcej o książce Benedykta XVI

0 komentarzyhttp://www.magazyn.ekumenizm.pl/article.php?story=2007040422294023