Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
* ECCLESIA * SEMPER * REFORMANDA * EST *

 Tematy Magazynu SR  
Biblia
Dokumenty
Teologia
Katolicyzm
Prawosławie
Protestantyzm
Historia Kościoła
Ekumenizm
Debaty o Kościele
Duchowość
Komentarze do Psalmów
Religia - judaizm
Religia - islam
Kościół a nowe idee
Religia i kultura
Kościół w świecie
Kościół zwiastowania

 Menu Użytkownika  
Login:

Hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się
(podajesz TYLKO login i adres e-mail)


 Droga do końca czasów  

"Duch Święty jest rozszerzeniem zbawczej obecności Boga na całą ziemię. On jest drogą od Jednego do wielu, od środka do końca czasów, od centrum do końca ziemi" Hendrikus Berkhof (1914-1995)


 TEMAT TYGODNIA: Lumen fidei (Światło wiary) - komentarz
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  07.07.2013 00:26
 Przeczytane:  4455 razy  

5 czerwca zaprezentowana została encyklika Lumen fidei (Światło wiary), sygnowana przez papieża Franciszka, jednak zarówno pod względem doboru tematów, cytowanych źródeł i języka tekst encykliki jest na wskroś dziełem Benedykta XVI. Po encyklikach o miłości i nadziei jesteśmy zaproszeni na rekolekcje o wierze i to wcale nie łatwe, a intelektualnie i duchowo wymagające. Papież ściąga marzycieli na ziemię, a przekonanych o tym, że już wszystko widzieli zachęca do „odzyskania światła”. (4)


czytaj dalej (1107 słów)

 Teologia anglikańska - irytacja i fascynacja
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  06.02.2013 23:47
 Przeczytane:  5316 razy  

Zdefiniowanie anglikanizmu jest niezwykle trudne – inaczej niż tradycja luterańska czy reformowana, anglikanizm pozostaje pojęciem pozbawionym ostrych konturów, a określenia typu "wysoki, szeroki i niski" to tylko pojęciowe protezy, które w wielu przypadkach bardziej komplikują niż ułatwiają zrozumienie anglikanizmu. Właściwie należałoby zapytać, czy w ogóle można zrozumieć anglikanizm, czy nie jest to karkołomne przedsięwzięcie z góry spisane na niepowodzenie, szczególnie jeśli uwzględnimy wielość czynników, które przyczyniły się do powstania anglikanizmu, który pozostaje otwarty, niedokończony, a przez to zagadkowy.


czytaj dalej (1733 słów)
Skomentuj

 Żydzi mesjanistyczni jako nazwa hebrajsko - chrześcijańskiego ruchu religijnego
 Autor:  Redakcja Magazynu SR Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  15.11.2012 22:39
 Przeczytane:  6193 razy  
Określenie Żyd występuje w językach zachodniosłowiańskich. Jest nazwą używaną na wiele sposobów. Pomijając kwestię różnych pejoratywnych znaczeń nadanych jej przez licznych w czasie i przestrzeni wrogów narodu żydowskiego, chciałbym sprecyzować jej pochodzenie i znaczenie oraz wykazać jej głębię. Najogólniejsze współczesne wyjaśnienie zakresu nazwy Żyd to: członek narodu izraelskiego, który żyje w rozproszeniu (diasporze) lub na terenie dzisiejszego państwa Izrael. Do Żydów należy zaliczyć również osoby, które pomimo więzów krwi, czyli pochodzenia żydowskiego, nie deklarują takiej przynależności, czy to z powodu świadomego utajnienia swojej tożsamości, czy też z racji nieświadomości i braku wiedzy o rodzinnych przodkach.

czytaj dalej (2662 słów) 2 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 08.10 18:12 przez Juszczak

 Encyklika Jana Pawła II "Dominum et Vivificantem" ekumenicznie odczytana
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  24.09.2012 22:37
 Przeczytane:  5470 razy  

Encyklika Jana Pawła II Dominum et Vivficantem (DV) z 18 maja 1986 roku była pierwszym dokumentem tej rangi poświęconym Duchowi Świętemu od czasu ogłoszenia encykliki Divinum illud minus przez Leona XIII 9 maja 1897 r. Papieskie refleksje o Duchu Św. wpisują się w cykl rozważań nt. trynitarnej ekonomii zbawienia rozpoczętych w encyklikach Redemptor hominis (1979) i Dives in misericordia (1980).


czytaj dalej (1263 słów)
Skomentuj

 Kryzys nauki o usprawiedliwieniu
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  24.06.2012 17:09
 Przeczytane:  5338 razy  

Lecz wtedy Bóg użalił się niedoli mej bez miary, na miłosierdzie wspomniał swe, zaniechał słusznej kary. Ojcowski na mnie zwrócił wzrok i zstąpił w nędzy mojej mrok, by dać, co miał najdroższe – to słowa pochodzące z pieśni ks. dr. Marcina Lutra Nun freut euch, lieben Christen g’mein (ŚE 641,4) z 1523 r., którą uważa się za sumę Lutrowej nauki o usprawiedliwieniu. W ciągu ostatnich 50 lat była dyskutowana na płaszczyźnie ekumenicznej z Kościołem rzymskokatolickim (Wspólna Deklaracja o Usprawiedliwieniu, 1999) oraz wewnątrz komunii luterańskiej, a także w kontekście wyzwań postanowionych przez tzw. New Perspective on Paul.


czytaj dalej (1897 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 24.06 21:05 przez Krzysztof_P

 Kult świętych z perspektywy ewangelickiej
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  29.05.2012 22:10
 Przeczytane:  9707 razy  
Apostołów dziś wspomnijmy, życiem ich i my też żyjmy. Pamięć ich uczcijmy szczerze, w świętej się wzmacniając wierze (…) Więc ich życie naśladujmy, lecz najpilniej upatrujmy przykład życia najświętszego w Zbawicielu świata wszego – zacytowane słowa staropolskiej pieśni, znajdującej się w Śpiewniku Ewangelickim (244,1.7) [1] mogą stanowić kompendium ewangelickiego rozumu „kultu świętych”.

czytaj dalej (2162 słów) 1 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 07.08 03:24 przez montsegur

 Tom Wright: Po prostu Jezus - rzecz o "wielkim nieporozumieniu"
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  29.04.2012 23:12
 Przeczytane:  5124 razy  

N. T. Wright jest jednym z najbardziej znanych teologów specjalizujących się w egzegezie Nowego Testamentu na obszarze anglojęzycznym. Wright, do niedawna biskup anglikańskiej diecezji Durham, a obecnie profesor Uniwersytetu św. Andrzeja w Szkocji, jest teologiem, który kojarzony bywa z konserwatywnym nurtem w brytyjskim anglikanizmie, jednak jego spojrzenie na Jezusa oraz kluczowe aspekty wiary chrześcijańskiej są dalekie od tego, czego oficjalnie nauczają Kościoły. - Nastąpiło ogromne nieporozumienie – przekonuje w książce „Po prostu Jezus” ks. Tom Wright.


czytaj dalej (1696 słów) 3 komentarzy
Najnowsze Komentarze: 02.07 11:45 przez matthias

 Joseph Ratzinger/Benedykt XVI - rzymskokatolicki ekumenista z przekonania
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  19.04.2012 00:40
 Przeczytane:  4659 razy  

O ekumenicznych zapatrywaniach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI napisano wiele tekstów. Ukazywały się publikacje naukowe (najczęściej rozdziały prac magisterskich, rozpraw doktorskich, artykuły w periodykach teologicznych) i popularnonaukowe, wywiady oraz niepoliczalne teksty prasowe i wypowiedzi, których celem było określenie poglądów Benedykta XVI na dialog ekumeniczny. Większość głosów spoza Kościoła rzymskokatolickiego krytycznie oceniała znaczenie ekumenizmu w teologii Ratzingera. Niektórzy silili się nawet na stwierdzenie, że ekumenizm i Ratzinger to sprzeczność, a w najlepszym wypadku nieporozumienie.


czytaj dalej (2375 słów)
Skomentuj

 Klasztory chrześcijan asyryjskich i arabskich na terenie Iraku wg relacji Asz-Szabusztiego (X w.) w Kitab ad-dijarat
 Autor:  Michael Abdalla Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  18.04.2012 23:57
 Przeczytane:  3789 razy  

Tematyka klasztorna w piśmiennictwie arabskim [1], w dziełach poetów, kronikarzy i geografów, pojawiła się po podboju ziem chrześcijańskich przez Arabów i szybko stała się dość popularna. Architektura klasztorów, otaczający je krajobraz z ogrodami i winnicami, czyste powietrze, obfitość wody, organizacja życia mnichów, modlących się w ciszy i skupieniu, a także uroczystości przy dźwiękach dzwonów, świecach i chóralnym śpiewie – to wszystko dotąd obce tradycji muzułmańskiej [2] okazało się dla wielu pisarzy prawdziwą inspiracją.


czytaj dalej (8169 słów)
Skomentuj

 Kościół wobec bezrobocia, bezdomności, patologii społecznej
 Autor:  Hanna Tranda Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  19.04.2011 14:57
 Przeczytane:  5029 razy  

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście
(Mt 25; 40)

Problemy poruszone w tytule są znane wielu z nas, ponieważ coraz częściej spotykamy osoby, które się z nimi borykają. Wiadomo też, że żaden Kościół nie jest obojętny na krzywdę ludzką. Ale jak powyższa sprawa jest rozwiązywana w konkretnych parafiach sprawdzili studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Z informacji tych wynika , że w każdym Kościele istnieją grupy zorganizowane i „nazwane”, czyli organizacje takie, jak: ewangelicka Diakonia, prawosławne Eleos, rzymskokatolicka Caritas, do których dołączają ludzie pragnący służyć innym. Ale istnieją też grupy organizowane spontanicznie, nie noszące czy nie przyjmujące żadnej nazwy – po prostu kilka lub kilkanaście osób chętnych nieść pomoc potrzebującym. Grupy te powstają przy lokalnych parafiach. W obu przypadkach są to ludzie mający otwarte oczy i uszy oraz gotowe ręce do działania na rzecz Innych.


czytaj dalej (1823 słów)
Skomentuj

 Zielonoświątkowcy i lustracja - odrzucona propozycja rozwiązania problemu
 Autor:  Redakcja Magazynu SR Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  29.09.2009 12:40
 Przeczytane:  7844 razy  

Prezentujemy dwa dokumenty opracowane przez grupę pastorów Kościoła Zielonoświątkowego. Statut Komisji Historycznej, która miała zostać powołana do zbadania agenturalnej przeszłości niektórych duchownych zielonoświątkowych w okresie PRL, oraz dokument: "Prawda, pamięć i przebaczenie. Kościół wobec współpracy duchownych z aparatem bezpieczeństwa PRL", na podstawie którego komisja miała dokonać oceny moralnej współpracy z bezpieką.  Oba dokumenty zostały jednak wycofane spod obrad Synodu Kościoła Zielonoświątkowego przez wnioskodawców, po tym jak uniemożliwiono wcześniejsze zapoznania się z nimi członków Synodu, oraz niedopuszczono do dyskusji nad zagadnieniem lustracji. Wnioskodawcy doszli do wniosku, że głosowanie Synodu nad przyjęciem lub odrzuceniem tego projektu w takich okolicznosciach traci sens.


czytaj dalej (5069 słów)
Skomentuj

 Oświadczenie Końcowe nt. Globalnej Anglikańskiej Przyszłości & Deklaracja Jerozolimska (GAFCON - Jerusalem 2008)
 Autor:  Dariusz Bruncz Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku 
 Data:  30.06.2008 02:24
 Przeczytane:  9579 razy  

Jako pierwsi prezentujemy tłumaczenie "Końcowego Oświadczenia nt. Globalnej Anglikańskiej Przyszłości" (Final Statement on the Global Anglican Future) oraz "Deklarację Jerozolimską" (The Jerusalem Declaration) wydane 28 czerwca 2008 w Jerozolimie przez reprezentantów konserwatywnego anglikanizmu (Globalna Anglikańska Konferencja Przyszłości - GAFCON) ws. kryzysu we Wspólnocie Anglikańskiej (Anglican Communion). Obydwa teksty o historycznym znaczeniu dokumentują przypieczętowanie schizmy w łonie światowego anglikanizmu.


czytaj dalej (1998 słów)
Skomentuj

 Polecamy  
Dekada Lutra

 Top 10  
Tytuł ArtykułuRanking
Inżynieria genetyczna - szanse i zagrożenia 12266
Św. Maria Magdalena 3818
Kim są zielonoświątkowcy? 2685
Zapomniany świat Amiszy 2543
Święty Marek Ewangelista 2475
Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha 2075
Święty Filip Apostoł 1692
Katolicka Nauka Społeczna - podstawowe założenia 1452
Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi 1337
Kościoły Koptyjskie w Egipcie 1263

 Chrześcijaństwo  
Katolicyzm
Prawosławie
Starokatolicyzm
Katolicyzm orientalny
Ch. przedchalcedońskie
Anglikanizm
Luteranizm
Kalwinizm
Metodyzm
Baptyzm
Chrześcijaństwo ewangeliczne i ewangelikalne
Adwentyzm